Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Första bandet, A
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=zMs5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Palmblad; Sebell
Utgivningsår: 1835
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Andra bandet, B
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=qLcDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Leffler; Sebell
Utgivningsår: 1836
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tredje bandet, B-C
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=x7MDAAAAYAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Leffler; Sebell
Utgivningsår: 1837
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Fjerde bandet, D-F
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=xrMDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Leffler; Sebell
Utgivningsår: 1838
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Femte bandet, F-G
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=qrcDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Leffler; Sebell
Utgivningsår: 1839
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Sjette bandet, H-J
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=UMw5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1840
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Sjunde bandet, K-L
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=ZMw5AAAAcAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1841
Förlag/Tryckeri: P. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: ttonde bandet, L
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=i8w5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1841
Förlag/Tryckeri: P. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Nionde bandet, M-N
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=_a4DAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1843
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tionde bandet, N-O
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=EMs5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1844
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Elfte bandet, P
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=J8s5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström; Låstbom
Utgivningsår: 1845
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tolfte bandet, R
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=Q8s5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1846
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Trettonde bandet, R-S
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=WMs5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1847
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Fjortonde bandet, S
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=d8s5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1847
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Femtonde bandet, S
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=j8s5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1848
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Sextonde bandet, S
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=p8s5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1849
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Sjuttonde bandet, S-T
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=qss5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1849
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Adertonde bandet, T (+S)
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=2ss5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1850
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Nittonde bandet, U-W
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=_cs5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1852
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Nittonde bandet
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: runeberg.org/biosvman/19/
Utgivningsår: 1852
Förlag/Tryckeri: Upsala Wahlström & C
Sökord: Biografiskt Lexikon
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tjugonde bandet, W
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=EMw5AAAAcAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Wahlström
Utgivningsår: 1852
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tjugondeförsta bandet, W (+U)
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=ILMDAAAAYAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: -
Utgivningsår: 1854
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tjugondeandra bandet, W
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=Nsw5AAAAcAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: -
Utgivningsår: 1855
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tjugondetredje bandet, X-Ö samt register
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: books.google.se/books?id=LsY5AAAAcAAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
Författare: -
Utgivningsår: 1856
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män

Subtitel: Tjugondetredje bandet
Kategori: Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män
Länk: runeberg.org/biosvman/23/
Författare: -
Utgivningsår: 1857
Förlag/Tryckeri: N. M. Lindhs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg