Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Biographiske Efterretninger om dem. der ved Kjøbenhavens Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder

Subtitel: Hefte 1, Doctores theologiä
Kategori: Norden
Länk: books.google.se/books?id=O4xHfADrdr0C&source=gbs_navlinks_s
Författare: Hundrup, Ferdinand Emil
Utgivningsår: 1854
Förlag/Tryckeri: I. D. G. Hansons Bogtrykkerie
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Biographiske Efterretninger om dem. der ved Kjøbenhavens Universitet have erholdt de høieste akademiske Værdigheder

Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/biokjobe/
Författare: F. E. Hundrup
Utgivningsår: 1854-1859
Förlag/Tryckeri: Roeskilde 1854-9. Trykt i J. D. C. Hansons Bogtrykkerie.
Sökord: Danmark Köpenhamn
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845

Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/eidsvold/
Författare: Bernt Moe
Utgivningsår: 1845
Förlag/Tryckeri: Christiania. Trykt og forlagt af Chr. Schibsted. 1845.
Sökord: Norge Stortingsmän
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Codex Holmiensis: Jyske Lov

Kategori: Norden
Länk: base.kb.dk/manus_pub/cv/manus/ManusIntro.xsql?nnoc=manus_pub&p_ManusId=41&p_Lang=main
Utgivningsår: 1241
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Det Kongelige Bibliotek, Danmark

Dansk biografisk Lexikon

Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/dbl/
Författare: Bricka, Carl Frederik
Utgivningsår: 1887-1905
Förlag/Tryckeri: Gyldendalske Boghandels Forlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Diplomatarium Danicum

Kategori: Norden
Länk: diplomatarium.dk/dd/index.html
Författare: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Utgivningsår: 1938-2002
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Finsk biografisk handbok

Kategori: Norden
Länk: www.archive.org/stream/finskbiografisk00carpgoog
Författare: Carpelan, Tor
Utgivningsår: 1903
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Hvem er Hvem?

Subtitel: Utgave - 1912
Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/hvemerhvem/1912/
Författare: Brinchmann, Chr.; Daae, Anders; Hammer, K. V.
Utgivningsår: 1912
Förlag/Tryckeri: H. ASCHEHOUG & CO (W. NYGAARD)
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Hvem er Hvem?

Subtitel: Utgave - 1930
Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/hvemerhvem/1930/
Författare: Steenstrup, Hj.
Utgivningsår: 1930
Förlag/Tryckeri: H. ASCHEHOUG & CO (W. NYGAARD)
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Hvem er Hvem?

Subtitel: Utgave - 1948
Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/hvemerhvem/1948/
Författare: Gram, Harald; Steenstrup, Bjørn
Utgivningsår: 1948
Förlag/Tryckeri: H. ASCHEHOUG & CO (W. NYGAARD)
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Hvem er Hvem?

Subtitel: Utgave - 1973
Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/hvemerhvem/1973/
Författare: Steenstrup, Bjørn
Utgivningsår: 1973
Förlag/Tryckeri: H. ASCHEHOUG & CO (W. NYGAARD)
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Kjøbenhavns borgere 1659

Kategori: Norden
Länk: www.dis-danmark.dk/dis-arkiv/Medldok/HHL/K%F8benhavns%20a.,%20K%F8benhavns%20borgere%201659,%20personregister.pdf
Författare: Marquard, Emil
Utgivningsår: 1920
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: DIS-Danmark

Kjøbenhavns Diplomatarium I - X

Kategori: Norden
Länk: eremit.dk/ebog/kd/index.html
Författare: Nielsen, Oluf
Utgivningsår: 1872-1887
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: eremit.dk

Kjøbenhavns huse og indvaanere efter branden 1728

Kategori: Norden
Länk: www.hist.uib.no/kbh1728/
Utgivningsår: 1906
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Universitetet i Bergen

Minnespenningar öfver enskilda personer födda eller verksamma i Finland

Kategori: Norden
Länk: www.archive.org/stream/minnespenningar00hallgoog
Författare: Hallberg, Mauritz Emil Fredrik
Utgivningsår: 1906
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Norske posttjenestemänd 1814-96

Kategori: Norden
Länk: runeberg.org/norskpost/
Författare: Lundh, Ragnar;Thrap, Nils A.
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: H. Sogns bogtrykkeri
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Statistisk och biografisk matrikel öfver församlingarna och presterskapet i Finland

Kategori: Norden
Länk: www.archive.org/stream/statistiskochbi00horngoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hornborg, Anders Johan
Utgivningsår: 1873
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive