Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Arboga allmänna läroverks katalog

Subtitel: Höstterminen 1882
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: opac.arboga.se/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=574
Utgivningsår: 1882
Förlag/Tryckeri: J. F. Säfberg
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Arboga Stadsbibliotek

Blekingska nationen 1697-1900

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2Fbn1697-1900%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Carl Sjöström
Utgivningsår: 1901
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Biographiske underrättelser om professorer vid kongl. universitetet i Lund

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/bioprof/
Författare: Ståhl, Magnus Laurentius
Utgivningsår: 1834
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Biographiske underrättelser om professorer vid Kongl. universitetet i Lund

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: books.google.se/books?id=lQIRN9VRBHQC&source=gbs_navlinks_s
Författare: Laurentius Ståhl, Magnus
Utgivningsår: 1834
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Chalmersska institutet 1829-1904

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/chal1904/
Författare: Wijkander, August
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI AB
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Gotlands i Upsala studerande nation

Subtitel: anteckningar
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FGIUSN%2F&m55185returnid=101&page=101#prettyPhoto
Författare: Gustafson, Gabriel Adolf, 1853-1915
Utgivningsår: 1878
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Kalmar nation i Lund 1670-1914

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FKNIL1670-1914%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Carl Sjöström
Utgivningsår: 1915
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Lunds kungl. universitets katalog

Subtitel: Höstterminen 1919
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/lukat/ht1919/
Författare: Akademiska föreningen
Utgivningsår: 1919
Förlag/Tryckeri: Berlingska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Lunds kungl. universitets katalog

Subtitel: Vårterminen 1924
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/lukat/vt1924/
Författare: Akademiska föreningen
Utgivningsår: 1924
Förlag/Tryckeri: Berlingska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Lunds kungl. universitets katalog

Subtitel: Vårterminen 1925
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/lukat/vt1925/
Författare: Akademiska föreningen
Utgivningsår: 1925
Förlag/Tryckeri: Berlingska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Lunds kungl. universitets katalog

Subtitel: Vårterminen 1926
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: runeberg.org/lukat/vt1926/
Författare: Akademiska föreningen
Utgivningsår: 1926
Förlag/Tryckeri: Berlingska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Norrlands nation i Upsala 1923-1929

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FNorrlands-Nation-1923-1929%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Bonde Bondesson
Utgivningsår: 1929
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Samrealskolan i Arboga

Subtitel: Katalog Höstterminen 1950
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: opac.arboga.se/services/servlets/services.servlets.ResourceDb?data_source=jdbc/bookit1&res_id=599
Utgivningsår: 1950
Förlag/Tryckeri: Centraltryckeriet Arboga
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Arboga Stadsbibliotek

Stockholms i Upsala studerande nations medlemmar 1800-1881

Subtitel: biografiska anteckningar
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FSiUsnmn1800-1881%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Blackstadius, Carl Edvard
Utgivningsår: 1882
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Studerande kalmarbor i Lund 1668-1907

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FSKBIL1668-1907%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Karlberg, Gustaf, 1869-1919
Utgivningsår: 1908
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Upsala academies matrikel 1841

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: www.archive.org/stream/upsalaacademiesm00upps
Författare: Låstbom, Aug. Th
Utgivningsår: 1841
Förlag/Tryckeri: Wahlström & Låstbom
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Upsala universitets matrikel 1906

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: www.archive.org/stream/upsalauniversit00univgoog
Författare: Bahr, Johan von
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Almqvist & Wiksell
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Vermlands nation i Lund 1682-1907

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FVNIL1682-1907%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Carl Sjöström
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Vestgöta Nation i Lund 1683-1910

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FVNiL1683-1689%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Carl Sjöström
Utgivningsår: 1911
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej

Östgöta Nation i Lund 1668-1913

Subtitel: biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik
Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FOGIL1668-1913%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Setterdahl, Johan Axel, 1856-1919
Utgivningsår: 1913
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Östgötars minnen: Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900

Kategori: Skola, universitet o. dyl.
Länk: www.archive.org/stream/stgtarsminnebio00odgoog#page/n6/mode/1up
Författare: Odén, K. G.
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive