Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 1, Kungliga familjen samt Konungens stamfader och öfriga aflidna medlemmar af konungahuset
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/1/
Författare: Hildebrand, Albin; Wrangel, Fredrik Ulrik
Utgivningsår: 1895
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 2, Kungl. svenska hofstaterna
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/2/
Författare: Hildebrand, Albin; Bergenstråhle, Edvard
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 3, Konungens statsråd, Konungens högsta domstol, Kungl. Maj:ts kansli, Kungl. Maj:ts beskickningar till främmande makter samt svenska och norska aflönade generalkonsuler, konsuler och vice konsuler
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/3/
Författare: Hildebrand, Albin; Bergenstråhle, Edvard
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 3, Konungens statsråd, Konungens högsta domstol, Kungl. Maj:ts kansli, Kungl. Maj:ts beskickningar till främmande makter samt svenska och norska aflönade generalkonsuler, konsuler och vice konsuler
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg19hildgoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergenstråhle, Edvard
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 5, Riksdagen 1896 och dess sekreterare, justitieombudsmannen, dess suppleant, bibliotekarien samt fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg00unkngoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Johansson, Johan
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 6, Häradshöfdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg18hildgoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Odén, Klas
Utgivningsår: 1903
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 1, Generalitetet, de kungliga personernas staber, generalstaben och fortifikationen
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg02unkngoog#page/n9/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 2, Första arméfördelningen samt Kungl. Vaxholms grenadierregemente
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg17hildgoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1904
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 3, Andra arméfördelningen
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg01unkngoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1898
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 4, Tredje arméfördelningen samt Kungl. Vermlands regemente
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg20hildgoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 6, Femte och sjette arméfördelningarna
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg05unkngoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 7, Armén. H. 7, Militärbefälet på Gotland, Gotlands trupper samt k. arméförvaltningen, kommendantstaten, intendenturkåren, k. väg- och vattenbyggnadskåren
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg04unkngoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Bergström, Otto
Utgivningsår: 1908
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 8, Kungliga flottan
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg03unkngoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Nissen, Thorsten
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 9, Kungl. Maj:ts befallningshafvande med landsstaten
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg15hildgoog#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Gullberg, Hjalmar
Utgivningsår: 1908
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 1, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Uppsala ärkestift med Stockholms stads prästerskap
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg13hildgoog#page/n9/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 10, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Karlstads stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg30hildgoog#page/n113/mode/1up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 3, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Skara stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg23hildgoog#page/n10/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 4, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Strängnäs stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg29hildgoog#page/n11/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 5, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Västerås stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg21hildgoog#page/n11/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 6, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Växjö stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg14hildgoog#page/n9/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1900
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 8, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Göteborgs stift.
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg30hildgoog#page/n12/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 10, Prästerskapet. H. 9, Konsistorium och ordinarie innehafvare af prästerlig tjänst i Kalmar stift.
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg30hildgoog#page/n77/mode/1up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 11, Upsala och Lunds universitet, Karolinska mediko-kirurgiska institutet samt Stockholms och Göteborgs högskolor
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg04hildgoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Odén, Klas
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 12, Lärarekåren. H. 3, De allmänna läroverken och seminarierna i Lunds, Göteborgs och Kalmar stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg11hildgoog#page/n6/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Uggla, Torsten
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 19, Bankmän
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrtt14hilduoft#page/n5/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin; Drakenberg, A.
Utgivningsår: 1903
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 21, Tonkonstnärer och sceniska artister
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/21/
Författare: Hildebrand, Albin; Lindgren, Adolf; Personne, Nils
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: 25, Riksdagens första och andra kammare 1867-1904. 2, Riksdagens andra kammare
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: www.archive.org/stream/svensktportrttg09hildgoog#page/n8/mode/2up
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1905
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: I. KUNGLIGA FAMILJEN samt KONUNGENS STAMFADER OCH ÖFRIGA AFLIDNA MEDLEMMAR AF KONUNGAHUSET
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/1/
Författare: F. U. Wrangel
Utgivningsår: 1895
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: II. KUNGL. SVENSKA HOFSTATERNA
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/2/
Författare: Edvard Bergenstråhle
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: III. KONUNGENS STATSRÅD M. M.
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/3/
Författare: Edvard Bergenstråhle
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: IV. Öfverrätter och kollegier samt öfriga centrala ämbetsverk
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/4/
Författare: Torsten Uggla
Utgivningsår: 1900
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: V. Riksdagen 1896
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/5/
Författare: Johan Johansson
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VI. Häradshöfdingar, städernas styrelser samt Sveriges advokatsamfund
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/6/
Författare: K. G. Odén
Utgivningsår: 1903
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:1 Arméns officerare och civilstat : Generalitetet, de kungliga personernas staber, generalstaben och fortifikationen
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-1/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:2 Arméns officerare och civilstat : Första arméfördelningen samt Kungl. Vaxholms grenadierregemente
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-2/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1904
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:3 Arméns officerare och civilstat : Andra arméfördelningen
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-3/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1898
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:4 Arméns officerare och civilstat : Tredje arméfördelningen samt Kungl. Vermlands regemente
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-4/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:5 Arméns officerare och civilstat : Fjärde arméfördelningen
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-5/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:6 Arméns officerare och civilstat : Femte och sjette arméfördelningarna
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-6/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VII:7 Arméns officerare och civilstat : Militärbefälet på Gotland, Gotlands trupper samt K. Arméförvaltningen, kommendantstaten, intendenturkåren, K. väg- och vattenbyggnadskåren
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/7-7/
Författare: Otto Bergström
Utgivningsår: 1908
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: VIII. Flottans officerare och civilstat, Lotsstaten m. m.
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/8/
Författare: Thorsten Nissen
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: IX. Öfverståthållareämbetets i Stockholm samt länsstyrelsernas ämbets- och tjänstemän äfvensom kronofogdar och häradsskrifvare
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/9/
Författare: Hj. Gullberg
Utgivningsår: 1908
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:1 Prästerskapet i Uppsala ärkestift med Stockholms stad
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-1/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:2 Prästerskapet i Linköpings stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-2/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1902
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:3 Prästerskapet i Skara stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-3/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:4 Prästerskapet i Strängnäs stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-4/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:5 Prästerskapet i Västerås stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-5/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:6 Prästerskapet i Växjö stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-6/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1900
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:7 Prästerskapet i Lunds stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-7/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:8 Prästerskapet i Göteborgs stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-8/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:9 Prästerskapet i Kalmar stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-9/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:10 Prästerskapet i Karlstads stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-10/
Författare: Albin Hildebrand
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:11 Prästerskapet i Hernösands stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-11/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1909
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:12 Prästerskapet i Luleå stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-12/
Författare: Albin Hildebrand
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: X:13 Prästerskapet i Visby stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/10-13/
Författare: Albin Hildebrand
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XI. Uppsala och Lunds universitet, Karolinska mediko-kirurgiska institutet samt Stockholms och Göteborgs högskolor
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/11/
Författare: K. G. Odén
Utgivningsår: 1896
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XII:1 Lärarekåren i Stockholms stad samt Uppsala och Linköpings stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/12-1/
Författare: Sven Gudmund Dahl
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XII:2 Lärarekåren i Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/12-2/
Författare: Torsten Uggla
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XII:3 Lärarekåren i Lunds, Göteborgs och Kalmar stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/12-3/
Författare: Torsten Uggla
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XII:4 Lärarekåren i Karlstads, Hernösands, Luleå och Visby stift
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/12-4/
Författare: Torsten Uggla
Utgivningsår: 1909
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XIII. Läkarekåren
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/13/
Författare: A. Levertin
Utgivningsår: 1911
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XIV. Akademier samt vittra och lärda samfund
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/14/
Författare: K. G. Odén
Utgivningsår: 1904
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XV. Författare
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/15/
Författare: Sigrid Leijonhufvud
Utgivningsår: 1900
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XVI. Tidningsmän
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/16/
Författare: Bernhard Lundstedt
Utgivningsår: 1910
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XVII. Ingeniörer
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/17/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1905
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XVIII. Apotekare
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/18/
Författare: Axel Gezelius, Claës Persson
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XIX. Bankmän
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/19/
Författare: A. Drakenberg
Utgivningsår: 1903
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XX. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/20/
Författare: John Kruse
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/21/
Författare: Adolf Lindgren, Nils Personne
Utgivningsår: 1897
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXII. Idkare af handel, industri och sjöfart i Stockholm
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/22/
Författare: Hj. Gullberg
Utgivningsår: 1906
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXIII. Sällskapet Idun
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/23/
Författare: A. Levertin
Utgivningsår: 1903
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXIV:1. Veterinärer
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/24-1/
Författare: Josef Svensson
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXIV:2. Tandläkare
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/24-2/
Författare: John Wessler
Utgivningsår: 1907
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXV:1. Riksdagens första kammare 1867-1904
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/25-1/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1904
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXV:2. Riksdagens andra kammare 1867-1904
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/25-2/
Författare: Albin Hildebrand
Utgivningsår: 1905
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenskt porträttgalleri

Subtitel: XXVI, Generalregister
Kategori: Svenskt porträttgalleri
Länk: runeberg.org/spg/26/
Författare: Hildebrand, Albin
Utgivningsår: 1913
Förlag/Tryckeri: Hasse W. Tullbergs förlag.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg