Skannade böcker

dec 3, 2014
|
Skrivet av: Cognatus
|
Kategori: Cognatus Webb

Skannade böcker på Cognatus

Jag har lagt upp en sida med skannade böcker. Till dags dato har åtta böcker publicerats, men fler är på väg!

Skannade böcker på Cognatus

De böcker som finns tillgängliga är:

Stockholms i Upsala studerande nations medlemmar 1800-1881, 209 sidor
Svensk Slägt-kalender för år 1885, 197 sidor
Gotländskt Porträttgalleri 1926, 111 sidor
Matrikel Förbundet Frihetsbröderna 1916, 17 sidor
Norrlands Nation 1923-1929, 205 sidor
Skara stifts präster vid reformationsjubileet 1917, 85 sidor
Blekingska Nationen 1697-1900, 503 sidor
Vestgöta Nation i Lund 1683-1910, 299 sidor

Totalt 1626 sidor!