Mina publikationer

Artiklar som är under granskning

Niklas Kant, Jonas Magnusson, Sundelius & Sondell från Örsunda, Nya uppgifter om släkten och akademiska avhandlingar som genealogisk källa.

Artiklar som har publicerats i genealogiska skrifter:
Jonas Magnusson, Recension Matrikel för Skara Trivial Schola (1749-1809). Upprättad til följe af ven. Consistorii resolution D. 18 Oct, 1749. Släkt och hävd, Genealogiska föreningen, 2022:1, 2022.

Per-Olof Åstrand, Martin Edgélius, Jonas Magnusson & Asger Wienberg, Behöver Genealogiska Föreningen en digital tidskrift? Släkthistoriska Studier (SHS), Genealogiska föreningen, Nr 1 (2022), 2022. 
 
Jonas Magnusson, Adliga ätten BRUCE, nr 745 - Nya rön samt rättelser rörande överstelöjtnanten Robert Bruces familj. Släkt och hävd, Genealogiska föreningen, 2021:4, 2021.
 
Jonas Magnusson, Gestrike nations äldsta matriklar. Släkt och hävd, Genealogiska föreningen, 2021:1, s. 130 - 139. Mars 2021.

Jonas Magnusson, Bo P. Persson, Om Samuel Enander av Samuel Enander, Svensk Genealogisk
Tidskrift, Genealogiska föreningen, 2019:2, s. 100 - 113. December 2019. Rättelse.

Jonas Magnusson, Samlad Röök - Skingrad dimma. En sammanställning av släkten Rööks äldre led, Svensk Genealogisk Tidskrift, Genealogiska föreningen, 2017:1, s. 1 - 36. Juni 2017.
 
Jonas Magnusson, Porträttgallerier, Diskulogen 102, DIS,  s. 26 - 30. Oktober 2013.
 
Jonas Magnusson, Svenska Haplogruppdatabasen, Diskulogen 92, DIS, s. 21 - 22. April 2011.