Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Database connection failed php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution