Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden

Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/frfinl/
Författare: Ramsay, Jully
Utgivningsår: 1909-1916
Förlag/Tryckeri: Söderström & C:o förlagsaktiebolag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Matrikel öfwer dem af Swea-rikes ridderskap och adel

Kategori: Adel och frälse
Länk: books.google.se/books?id=XbkDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Rothlieb, Carl Fredric; Rehbinder, Johan Adam
Utgivningsår: 1807
Förlag/Tryckeri: Carl Fr. Marquard
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel

Subtitel: Förra del.
Kategori: Adel och frälse
Länk: books.google.se/books?id=YLkDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Stiernman, Anders Anton von
Utgivningsår: 1754
Förlag/Tryckeri: Kongl. tryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel

Subtitel: Andra del.
Kategori: Adel och frälse
Länk: books.google.se/books?id=9bIDAAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Stiernman, Anders Anton von
Utgivningsår: 1755
Förlag/Tryckeri: Kongl. tryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Matrikel öfwer Sweriges rikes ridderskap och adel

Kategori: Adel och frälse
Länk: books.google.se/books?id=GfpFi31DQA4C&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Författare: Schantz, Carl Ludvig von; Werner, Johan Henrich
Utgivningsår: 1731
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Om svenska riddarhuset och dess ätter

Subtitel: Del 1, De åren 1625-80 introducerade
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/svenskari/
Författare: Wieselgren, Sigfrid
Utgivningsår: 1869
Förlag/Tryckeri: F. & G. Beijers Förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenska adelns ättar-taflor

Subtitel: Afd. 1, Abrahamsson-Granfelt
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/anrep/1/
Författare: Anrep, Gabriel
Utgivningsår: 1858
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenska adelns ättar-taflor

Subtitel: Afd. 2, Granfelt från Dal - Mörner af Tuna
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/anrep/2/
Författare: Anrep, Gabriel
Utgivningsår: 1861
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenska adelns ättar-taflor

Subtitel: Afd. 3, von Nackreij - Skytte
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/anrep/3/
Författare: Anrep, Gabriel
Utgivningsår: 1862
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svenska adelns ättar-taflor

Subtitel: Afd. 4, Skytte af Duderhoff - Östner, jemte tillägg, rättelser och slutord
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/anrep/4/
Författare: Anrep, Gabriel
Utgivningsår: 1864
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Sveriges ridderskaps och adels kalender

Subtitel: Fyrtiosjätte årgången
Kategori: Adel och frälse
Länk: runeberg.org/adelskal/1923/
Författare: Lewenhaupt, Claës
Utgivningsår: 1923
Förlag/Tryckeri: Albert Bonniers förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg