Matrikel Gestrike Nation, Uppsala Universitet 1751-1823

År Namn Inledande notering
1800    
13-feb A.J. Cronstedt natus. 1784. Son af Landshöfdingen Grefve F.a.u Cronstedt.
22-apr Hezekiel Hvitmark natus 1779. Född af Lappska föräldrar
21-maj Andreas Hedenlöf natus 1778 fadr: Bonde
  Nicolaus Lundqvist natus 1779
19-jun Andreas Hillström född 1780.
  Jacob Leurén född 1784
  Fredric Lindholm född 1782.
  Eric Kaellerstedt född 1778
  Nils Hammarstedt född 1780
  Eric Bäckberg född 1781
  Gustaf Jordán född 1782
     
1801    
19-jun Andreas Bergström född 1785 fadr. Handtverkare
  Ericus Dalström född 1779.
11-jun Ericus Åkerlund född 1783.
  Ericus Friborg född 1781.
  Ericus Åsberg född 1781.
     
1802    
11-jun Johan Hollander född 1784.
     
1803    
09-maj Johan Fr: Schinckel född 1791.
21-jun Pehr Eric Östling född 1788.
  Nils Cornelius Wikström född 1783 Fadr. Lector I Gefle.
     
1804    
08-jun Georg Collenius född 1787.
  Petrus Collenius född 1790.
14-jun Robert Fredrik Petré f. 1792 fad: BruksPatron.
  Jean Theodor Petré född 1793 Fadren: Brukspatron
19-jun Eric Magnus Hådén född 1785.
  Petrus Hillberg född  1787.
  Olof Forsell född 1782.
     
1805    
11-jun Henric Falck född 1791. Fadren Borgare I Gefle. (målare)
  Johan Jacob Östling född 1789. fadr: Brukspatron
  Sven Hillberg född 1788. fadr Landtmätare
  Pehr Olof Hedenberg född 1786. fadr. Präst
  Nils Leonard Åkerberg född 1787. fadr. Borgmästare
08-nov Salomon von Stockenström Född 1790. Fadr: Directeur vid Avestad och Brukspatron 
     
1806    
25-jun Johan  Kiellberg Född 1787 fadr. Sjöfarande.
  Lars Forstén Född 1785 fadr: Soldat
  Lars Livner Född 1785 fadr: Soldat
  Johan Åkesson Född 1785.
  Andreas Lindgren Född 1785.
  Johan Gustaf Bergman Född 1790. Fadr. Skorstensfäjare.
  Johan  Petré född 1790 fadr: Brukspatron.
     
1807    
19-jun Joh. Reinh. Fennische född 1789. fadr: Capiaine.
     
1808    
21-jun Jonas Dan. Åkerberg född 1792. 17/10. fadr: Borgmästare
20-aug Johan Adolph Åkerberg född 1791, 8/6. fadr: Borgmästare
     
1809    
16-feb Jacob Petré fadr: Brukspatron.
20-apr Andreas Henr: Sjöberg född 1788
21-jun Klas O: Östling född 1793 fadr. Brukspatron
  Carl Joh: Östrand född 1790 fadr: Stadstjenare.
  Samuel Diedric Blomgren född 1791 fadr: Handlande
  Pehr Hällström född 1788. fadr: Bruksarbetare.
     
1810    
01-jun Bernhardus Ol: Wesman född 1790. fadr: Sjö Capitaine
19-jun Daniel Malmberg född 1792 fadr Borgare.
  Joh. Reinh. Hillberg född 1793 Fard. Landtmätare. 
     
1811    
09-maj Lars Reinhold Leufvenius född. 1791. 11/9. Fadr. BruksInspektor 
13-jun Carol. Joh. Hartman född 1790. fadr. Borgare.
  Andreas Ferner Gestricus född 1787 Fadr Bonde
  Laurentius Musén född 1794 Fadr. Klockare
  Gustaf Wilhelm Ekstedt född 1791. Fadr: Krono Länsman
  Nic. Gust: Hoberger född 1790. Fadr: Hofslagare.
  Petr: Wahlman född 1791. Fadren målare
01-okt Pehr Forsberg född 1792 fadren Brädbärare
  Olaus Hamrous född 1790. fad: postförare
     
1812    
27-feb Nils Gustaf Axmark född 1789. Fadren Boktryckare
23-jun Johan Petr. Östlund född 1792 d.29 Oct. Fadren Sjö Capitain
  Johan Axelius Ekstedt född 1794 d. 6 Januarii fadren Länsman.
  Ftredr: Schöning född 1791. augs. den 5te Fadren Kämnärs:Notarie.
  Jon. Gust. Malmberg född 25 Mars 1793. Fadren Gördelmakare.
  And: Lorentz Åsbrink född 1792. d.25 Nov Fadren Pastor
02-dec Sven Axel Åkerberg född 1797 den 14 Maj Fadren Borgmästare.
     
1814    
13-jun Gustafvus Ericus Kurtz född d: 25 augs:1796. fadren Skomakare
17-jun Andreas Magnus Kjelldahl född. 2 aug. 1796. fadren kyrkoherde I Hollnaes
  Petrus Gabriel Sandin född d. 2 Jan. 1799. Fadren Skomakare i Gefle
  Johannes Bomgren född d. 27 Apr. 1796 Fadren Skeppare.
  Carl Johan Moberger född d. 27 Julii 1796. Fadren Director Musices i Gefle.
  Eric Gust: Zetterberg född: d. 2 Decemb: 1795 Fadren Sockerbagare I Gefle, död. 
21-jun Carl Gustaf Åsbrink född d. 20 august. 1795. Fadren Pastor uti Långtora.
     
1815    
21-mar Gustaf Er. ?odiu född d. 24 Juni 1797 Fadren Lagman och Borgmästare i Gefle
19-jun Johan Forsén född den 25 Aprill 1798 Fadren Theol. Doctor och Prost i Ockelbo.
  Zacharias Sjöström född d. 17 Octobr. 1797, Fadren Stadsmäklare i Stockholm.
     
1816    
06-jun Sven Wäström född d: 5 Octobr: 1790, Fadren bryggare i Gefle.
21-jun Andreas Adolf Westin Född den 7 Mars 1799. Fadren StadsCasseur i Gefle.
  Carl Ephr. Lohman Född d. 4 Mars 1797 Fadren Comminister i Ockelbo.
  Andreas Fernell Född d. 10 October 1788 Fadren Bonde I Fernebo 
  Johan Zenius född den 12 Aprill 1798 fadren Magazins förvaltare i Gefle.
15-nov Lars Ludvig Ek född den 20 Augusti 1796. Fadren Contracts Prost och Kyrkoherde i Hedesunda.
     
1817    
17-jun Carl Robergsson född den 21 August. 1798, fadren Bagare i Gefle, död.
  Johan Stenfelt född den 23 December. 1798, fadren Rådman i Gefle.
     
1818    
10-mar Carl Ländström född den 5te Febr. 1798 fadren Stads Actuarie i Gefle.
09-jun Joh. Eric Fillman född d. 8 Oct. 1800 fadren Comminister I Våhla Ⴕ.
17-jun Lars Johan Sandler Född den 26 Febr: 1800 Fadren Handelsman i Gefle
18-jun Petrus Christoph. Almgren född d.25. Oct. 1797 fadren Ⴕ LandsGewaldig.
  Carl Johan Stolpe född d. 3 Febr 1800. Fadren f.d. Bruks Inspektor
03-dec Andreas Fernander född d. 15 Junii 1798. Fadren f.d: Krono Länsman.
     
1819    
11-jun Erik Gustaf Hådén född den 2 Januari 1801. Fadren Kyrkoherde i Hedesunda
18-jun Ericus Julhlin född d. 15 Junii 1798 fadren Soldat
  Carl Nåsberg född den. 25 Novemb. 1800 fadren Vågmästare
24-sep Bror Carl Tottie född d. 19 Aprill 1800. Fadren Stadsmäklare
12-okt Pehr Brändström Född 21 Mars 1803. Fadren Grosshandlare Ⴕ
     
1820    
04-feb Bror Nils Joach. Uhr född den 31 Mars 1804. Fadren Bergmästare
17-jun Petrus Stenfelt Född d. 3 Dec. 1802 Fadren Rådman.
  Andreas Bladin Född d. 24de Februarii 1797. Fadren Masmästare Ⴕ.
     
1821    
21-jun Joh. Er. Kellberg Född d. 12 Octob. 1803 Fadren Sjö Capitain
  Joh. Olof Boström född d. 23 Dec 1801 fadren Skeppstimmerman Ⴕ
  Jonas Brodin född den 19 October 1803 fadren Sjö Capitain
  Pehr Dahl född d. 20 Sept 1803 fadren Handelsman Ⴕ
     
1822    
15-jun Carl Olof Björling född d. 13. Sept. 1804. fadren handelsm: Ⴕ.
  Jonas Selggren född d. 20 febr. 1806. Fadren Handelsman.
  Lars Boman född 1804 25/2 Fadren Komminister. Ⴕ.
  Carl Östrand född d. 30de Julii 1802. Fadren Fiskare. Ⴕ.
  Carl Reinhold Stjernsten född d. 16 Julii 1804 Fadren Bruks Inspector.
  Johan Gustaf Söderbaum född d. 11. Decemb. 1804. Fadren Bruks Casseur.
07-okt Carl Victor Ennes född d. 6 Mars 1808. Fadren Lagman.
12-okt Pehr Magnus Acksell född d 12 Januarii 1800. Fadren Stads Läkare, Chir. Mag.
     
1823    
25-apr Pehr Constantin Östling Född d. 16 Juli 1806. Fadren Häradshöfdinge. Ⴕ
  Eric Engelbert Östling född den 12 September 1807. Fadren Häradshöfdinge. Ⴕ 
17-jun Olof Gustaf Westerberg född i gefle den 12 Januarii 1804 Fadrem Sjö Tulls Waktmästare
  Olof Fredrik Wannquist född i Stockholm d 26 Februarii 1805 Fadren Police Mästare.
  Carl Isac Moberger född i Årsunda d. 25 Febr. 1804 Fadren Organist Ⴕ
  Pehr Nic Lundquist född vid Oslättfors d. 21. Oct. 1800 fadren Byggmästare.
  Pehr Söderström född uti Söderby i Tolftas Sn Upsala län den 12te Mars 1800. Fadren Skomakare
  Anders Linderdahl (antea Ferlin) Född i Ö. Fernebo den 9. Octobr 1800. Fadren Bonde Ⴕ
  Carl Fredric Tillman född i Hille Sokn. D 16 Septemb. 1804 fadren Comminister Ⴕ