Matrikel Gestrike Nation, Uppsala Universitet 1595-1823

Matrikel:


Den här matrikeln är en sammanställning av uppgifter hämtade ur de två äldsta handskrivna matriklarna som finns bevarade i Gestrike nations arkiv på Uppsala universitetsbibliotek. De två volymerna är:

U 700 a – Gästrike nations matrikel 1595–1764.

I början några anteckn. om gamla landsmän, ur Laurentius Laurentii philoteca excerperadt av J. G. Kinberg 1764, samt anteckn. om gevalienses o. gestricii före 1595.

U 700 b – Album studiosorum ex Gestrikia. 1595–1823.


Titta på originalbilderna online!
Volym U 700 b finns digitaliserad i Alvin, Uppsala Universitets plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Jag har länkat från matrikeln här på cognatus.se till respektive första notering varje år i materialet i Alvin.

Värt att tänka på!
Observera att min sammanställning här för perioden 1595 - 1764 i huvudsak bygger på uppgifterna hämtade i U 700 a, då lejonparten av materialets överlappande period är ren avskrift från a till b. Men det finns vissa skillnader och jag har försökt beskriva det jag uppmärksammat i notform samt om det är skillnader i namnet har jag skrivit informationen från U 700 b inom hakparentes.

Det som står i kolumnen Inledande notering är det som jag tolkat som uppgifter kopplade till att personen antecknades första gången. Det kan dock finnas mer infromation i själva matriklen.


Vill du veta mer?
Då tycker jag du ska läsa min artikel Gestrike nations äldsta matriklar. Släkt och hävd, Genealogiska föreningen, 2021:1, s. 130 - 139. Mars 2021.