Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Den nu för tiden florerande widtberömde kongl. residence-staden Stockholm

Subtitel: eller: Fullkommelig förteckning, på alla kongl. maj:ts och cronans höga embets-män
Kategori: Förvaltning
Länk: www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=9055
Författare: Henel, Anders Joakim von
Utgivningsår: 1728
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Stockholmskällan

Kongl. skogs- och jägeristaten

Subtitel: biografiska studier 1539-1898. [D. 1], 1539-1898 : jämte en historisk inledning
Kategori: Förvaltning
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FKSOJ1%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Samzelius, Johan Axel Hugo, 1867-1918
Utgivningsår: 1898-1899
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Kongl. skogs- och jägeristaten

Subtitel: biografiska studier 1539-1898. D. 2, 1539-1900
Kategori: Förvaltning
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FKSOJ2%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Samzelius, Johan Axel Hugo, 1867-1918
Utgivningsår: 1902
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898

Kategori: Förvaltning
Länk: www.archive.org/stream/konglsveahofrtt00anjogoog
Författare: Anjou, Anton Frans Karl
Utgivningsår: 1899
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Internet Archive

Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjänstemän 1614-1898

Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/sveapres/
Författare: Anjou, Anton
Utgivningsår: 1899
Förlag/Tryckeri: EKSJÖ TRYCKERI-AKTIEBOLAG
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads län 1719-1917

Kategori: Förvaltning
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2Fls%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: Otto Lindberg
Utgivningsår: 1919
Förlag/Tryckeri: Malmö : Tr.-ab. Lundgrens söner
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän

Subtitel: Volym 1
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/fransmin/a0003.html
Författare: Franzén, Frans Michael
Utgivningsår: 1848
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän

Subtitel: Volym 2
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/fransmin/b0001.html
Författare: Franzén, Frans Michael
Utgivningsår: 1859
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Minnesteckningar öfver utmärkte svenske statsmän

Subtitel: Volym 3
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/fransmin/c0001.html
Författare: Franzén, Frans Michael
Utgivningsår: 1860
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Svensk rikskalender

Subtitel: 1908
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/rikskal/1908/
Författare: P. A. Norstedt & söner
Utgivningsår: 1908
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Sveriges statskalender

Subtitel: För år 1881
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/statskal/1881/
Författare: Vetenskapsakademin
Utgivningsår: 1880
Förlag/Tryckeri: Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Sveriges statskalender

Subtitel: För året 1925
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/statskal/1925/
Författare: Vetenskapsakademin
Utgivningsår: 1925
Förlag/Tryckeri: Almqvist & Wiksells Boktryckeri A.B.
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Östergötlands läns landsting 1863-1962

Subtitel: Porträttgalleri
Kategori: Förvaltning
Länk: runeberg.org/lio1962p/
Författare: Thulin, Sven Gösta
Utgivningsår: 1962
Förlag/Tryckeri: Berlingska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg