Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Bidrag till Arvika pastorats klockare- och kyrkoväktareminne

Subtitel: Korta biografiska anteckningar
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185dir=Skannade-boecker%2Farv%2F&m55185returnid=101&page=101
Författare: arlberg, Gustaf Tiodolf, 1869-1919
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Framstående kyrkans män härstammande från Vester- och Norrbotten

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=839
Författare: Englund, Jakob Albert
Utgivningsår: 1889
Förlag/Tryckeri: Hallman & Helin
Sökord: Erik Henriksson Benzelius; Erik Benzelius den yngre; Jakob Benzelius; Henrik Benzelius; Andreas Karl Rutström; Per Brandell; Lars Levi Laestadius; Carl Olof Rosenius; Paul Petter Waldenström
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Hernösands stifts historia och herdaminne

Subtitel: 3 vol. D. 1, A-G D. 2, H-M D. 3, N-R
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=841
Författare: Biberg, Jacob Fredrik
Utgivningsår: 1876-1879
Sökord: Härnösand; stift; historia; biografi; Nederkalix; Överkalix; Kalix; Karl Gustav; Hietaniemi (Hedenäset); Pajala
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Hernösands stifts matrikel

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=832
Författare: Högström, Erik Olof Emanuel
Utgivningsår: 1896
Sökord: kyrkor; historia; Hietaniemi (Hedenäset); Karl Gustav; Korpilombolo; Nederkalix; Kalix; Torneå; Pajala; Överkalix; Övertorneå
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Härnösands Stifts Herdaminne

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: www.solace.se/~blasta/herdamin/index.htm
Författare: Bygdén, Leonard
Utgivningsår: 1923-1928
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Blästa Genealogi Hemsida

Kalmar stifts herdaminne från äldsta till närvarande tid

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: runeberg.org/kalmherd/
Författare: Karlberg, Gustaf
Utgivningsår: 1909
Förlag/Tryckeri: Arvika Nyheters Tryckeri
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Lunds stifts herdaminne

Subtitel: Femte delen
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: books.google.se/books?id=-S47AAAAYAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Cawallin, Severin
Utgivningsår: 1858
Förlag/Tryckeri: Okänt förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Matrickel öfver Hernösands stift

Subtitel: 1830
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=828
Författare: Svedbom, Jonas
Utgivningsår: 1830
Sökord: Ångermanland; Västerbotten; Medelpad; Jämtland; regementen; skolor gymnasium; skolor; Härnösand; Piteå; Umeå; Frösö; Sundsvall; Luleå; lappmark; matrikel; folkmängd
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Matrikel öfver Hernösands stift

Subtitel: 1845
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=826
Författare: Svedbom, Jonas
Utgivningsår: 1845
Sökord: pastorat; klass; hemmantal; folkmängd; församlingar; regementen; gymnasium; skolor; folkskolelärare; Piteå; Luleå; Haparanda; lappmark; mission; matrikel
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Matrikel öfver Hernösands stift

Subtitel: 1866
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=830
Författare: Sidner, Anders
Utgivningsår: 1866
Sökord: kyrkoherdar; komministrar; kapellpredikanter; folkskollärare; inkomster; boställen; Piteå; Luleå; Råneå; Nederkalix; Kalix; Överkalix; Jokkmokk; Kvikkjokk; Gällivare; Neder-Torneå; Torneå; Haparanda; Karl Gustav; Övertorneå; Hietaniemi (Hedenäset); Korpilombolo; Pajala; Jukkasjärvi; Karesuando
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Minne af presterskapet i Lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=836
Författare: Grape, Isak
Utgivningsår: 1853
Sökord: kyrkor; historia; präster; lappmark
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum

Skara stifts herdaminne

Subtitel: Förra delen
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: runeberg.org/skarahe1/
Författare: Warholm, Johan Wilhelm
Utgivningsår: 1871
Förlag/Tryckeri: A. Bergft C:i
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Skara stifts präster vid reformationsjubileet 1917

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: cognatus.se/index.php?mact=Gallery,m55185,default,1&m55185start=1&m55185number=100&m55185dir=Skannade-boecker%2FSkara-Stifts-Praester-1917%2F&m55185returnid=101&page=101
Utgivningsår: 1917
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Cognatus

Strengnäs stifts herdaminne

Subtitel: Del 4, Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt
Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: runeberg.org/strher4d/
Författare: Hagström, K. A.
Utgivningsår: 1901
Förlag/Tryckeri: Westerlundska Boktryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Upsala ärkestifts matrikel

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: books.google.se/books?id=-KMHAAAAQAAJ&source=gbs_navlinks_s
Författare: Winbom, Jon. Arvid
Utgivningsår: 1820
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Google

Utkast til beskrifning öfver Laholms prosteri

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: runeberg.org/laholmsp/
Författare: Osbeck, Pehr
Utgivningsår: 1922
Förlag/Tryckeri: C. W. K. Gleerups förlag
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Projekt Runeberg

Åbo stifts herdamine: 1554-1640

Kategori: Herdaminnen, kyrkliga matriklar o. dyl.
Länk: nkfc.overtornea.se/?page_id=566
Författare: Leinberg, Karl Gabriel
Utgivningsår: 1903
Sökord: Biografi; uppslagsverk; Finland; Åbo; herdaminnen; kyrkor; historia; Torneå; Nedertorneå; Övertorneå; lappmark
Texten är sökbar: Nej
Kräver läsverktyg: Ja
Tillhandahållen av: Nordkalottens kultur och forskningscentrum