Digitalt bibliotek för släktforskare

Tillbaka
Lägg till en ny bok

Stockholms stads och handels vägvisare

Subtitel: Med Kongl. Maj:ts allernådigste privilegio. Finnes uti Runemarcks boklåda på Lilla Nygatan näst intill Kongl. Post-Contoiret
Kategori: Telefonkataloger och adressböcker
Länk: www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=2&action=visaPost&countPlace=0&mediaId=9456
Utgivningsår: 1789
Förlag/Tryckeri: Kongl. tryckeriet
Texten är sökbar: Ja
Kräver läsverktyg: Nej
Tillhandahållen av: Stockholmskällan