Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1643

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erich Anderson I Prijarph   Erik Andersson Priarp
H:Gunnell Nielsd   Gunnel Nilsdotter Priarp
d:Niels Johanson 3 Nils J-sson Priarp
Johan Hanson:Klacken   Johan Hansson Klacken
H:Ingeborgh Jonsd.   Ingeborg J-dotter Klacken
d.Jöns Nielsonn 3 Jöns Nilsson Klacken
Börie Torson I Skedhult   Börje Torsson Skedhult
H:Karin Eirichsdot   Karin Eriksdotter Skedhult
d.Ingeborgh Böriesd.   Ingeborg Börjesdotter Skedhult
K.Jöns Böriesson   Jöns Börjesson Skedhult
S.Nils Böriesson 5 Nils Börjesson Skedhult
Bängt Person:Hålstesbo   Bengt Persson Holstensbo
d.Karin Bängtsdot   Karin Bengtsdotter Holstensbo
d.Brijta Bängtsdot 3 Britta Bengtsdotter Holstensbo
Lars Person I  Ekery   Lars Persson Ekeryd
H:Brijta Svänsdot   Britta Svensdotter Ekeryd
Inh:Karin Svänsdot 3 Karin Svensdotter Ekeryd
Udd(?) I Hökesiöhult   Udd   Högsjöhult
H:Ingeborg Olufsdotter   Ingeborg Olofsdotter Högsjöhult
d.Margreta Udsdotter 3 Margareta Uddsdotter Högsjöhult
Måns Jonson:Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Raguel Svänsdot   Rakel Svensdotter Broddemålen
d.Karin Månsdott 3 Karin Månsdotter Broddemålen
(?):Måns Erichs:Fuggemålen   Måns Eriksson Fuggemålen
H:Karin Nielsdot 2 Karin Nilsdotter Fuggemålen
K.Lars Person I Lijdha   Lars Persson Lida
H:Brijta Larsdot   Britta Larsdotter Lida
P.Marit Månsdot 3 Marit Månsdotter Lida
Jöns Person I Siöö   Jöns Persson Sjö
d.Karin Jönsdot   Karin Jönsdotter Sjö
d.Ramborgh Jönsdot 3 Ramborg Jönsdotter Sjö
Jöns I Råtnaby   Jöns   Rottnaby
H:Elin (?)onsdot 2 Elin   Rottnaby
Håkon Tors I E(?)näs   Håkan Torsson  
H:Ingeborg Svänsdot 2 Ingeborg Svensdotter  
Oluf Måns I Kyringstorp   Olof Månsson Kyringstorp
H:Marit Joensdot   Marit J-dotter Kyringstorp
d.Anna Olufsd 3 Anna Olofsdotter Kyringstorp
Lars Jonson:Rosan   Lars J-sson Rosan
H:Karin Persdot   Karin Persdotter Rosan
d.Kirstin Larsdot 3 Kerstin Larsdotter Rosan
Arfui Lars:Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
P:Kirstin Larsdot 2 Kerstin Larsdotter Kårarp
Suän Person ibid   Sven Persson Kårarp
H:Karin Persdot 2 Karin Persdotter Kårarp
Håkon I Lilla Grönelidh   Håkan   Lilla Grönlid
H:Margreta Olufsdot 2 Margareta Olofsdotter Lilla Grönlid
Joen Olufson I St.Grönelijdh   J Olofsson Stora Grönlid
H:Elin Suänsdot   Elin Svensdotter Stora Grönlid
P.Elin N. 3 Elin   Stora Grönlid
Jacob Svänson:Skinnary   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brijta Olofsdot   Britta Olofsdotter Skinnaryd
P.Ingeborg N. 3 Ingeborg   Skinnaryd
Bengt Pers:Kulla   Bengt Persson Kulla
H:Marit Månsd 2 Marit Månsdotter Kulla
Börge Joens ibid   Börje J-sson Kulla
H:Ingrid Persdot 2 Ingrid Persdotter Kulla
Per Nielson I Lunstorp   Per Nilsson Lundstorp
H:Elin Haborsdot 2 Elin Habordsdotter Lundstorp
Suän Böriesson ibid   Sven Börjesson Lundstorp
H:Gunnell Lindormsdot 2 Gunnel Lindormsdotter Lundstorp
Joen Joenson:Bänarp   J J-sson Bänarp
H:Elin Joensdot 2 Elin J-dotter Bänarp
Erich Påfvälsdon I Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H:Arina Nielsdot 2 Arina Nilsdotter Slättna
Lars Udson I Skifuärstad   Lars Uddsson Skiverstad
H:Ingred Torsdot   Ingrid Torsdotter Skiverstad
Niels Påfuelson ibid   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingred Larsdot 4 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Lars Böries ibid   Lars Börjesson Skiverstad
H:Ingred (?)d   Ingrid   Skiverstad
S.Niels Larsson   Nils Larsson Skiverstad
P.Marit Persdot 4 Marit Persdotter Skiverstad
Måns Pers I Hagersry   Måns Persson Hagersryd
Erich Joenson ibid 2 Erik J-sson Hagersryd
Låcke Pers ibid   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdot 2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänson ibid   Olof Svensson Hagersryd
d.Ingeborg Olufsdot 2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Clement Oluson ibid 1 Klemens Olofsson Hagersryd
S(?) Svänson ibid     Svensson Hagersryd
H:Ingred Månsdot 2 Ingrid Månsdotter Hagersryd
Per Sväns I Råsa   Per Svensson Råsa
S. Jöns Person   Jöns Persson Råsa
d. Ingeborg Persdot 3 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Sväns I Grijmberg   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin (?)sdot   Kerstin Svensdotter Grimberg
P: Elin Andersdot 3 Elin Andersdotter Grimberg
Joen Håkonsson I Rijsan   J Håkansson Risan
H:Karin Nilsdot.   Karin Nilsdotter Risan
H: Brijtta Nilsdot   Håkan Månsson Risan
d. Joen N: 4 J N Risan
H: Karin I Grijmbergh 1 Karin   Grimberg
Per Person: Sällery   Per Persson Sälleryd
H: Ingeborg Joensdot   Ingeborg J-dotter Sälleryd
S. Måns Person 3 Måns Persson Sälleryd
Svän Ingeson I Lutarp   Sven Ingesson Lutarp
H: Anna Persdot   Anna Persdotter Lutarp
d. Karin Svänsdot 3 Karin Svensdotter Lutarp
Hans Anderson Ibid   Hans Andersson Lutarp
H:Ingrid (?)dot 2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Måns Larson I Löönåås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmundsdot   Karin Gudmundsdotter Lönnås
d:Kirstin Månssdot 3 Kerstin Månsdotter Lönnås
Lars Anderss I Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
Anna Persdot   Anna Persdotter Härstensbo
Båts: Måns Håkons   Måns Håkansson Härstensbo
H:Elizabett Andersdot   Elisabet Andersdotter Härstensbo
S.Daniel Anderson 5 Daniel Andersson Härstensbo
Svän Jönson: Prästkulla   Sven J-sson Prästkulla
H:Karin Börisdot   Karin Börjesdotter Prästkulla
P.Ingred Böriesdot 3 Ingrid Börjesdotter Prästkulla
Joen Joenson: Högaskough   J J-sson Högaskog
H:Gunnell Elofsdot   Gunnel Elofsdotter Högaskog
Inh: H: Karin Karlsdot 3 Karin Karlsdotter Högaskog
Måns I Böttery   Måns   Bötteryd
H:Brijta Joensdot 2 Britta J-dotter Bötteryd
Per I  Flathullt   Per   Flathult
H:Segrid Joensdot   Sigrid J-dotter Flathult
(?) Karin Nilsdot 3 Karin Nilsdotter Flathult
Gudmund Nilson I Boda   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijta Svänsdot 2 Britta Svensdotter Boda
Nils I Biessarp   Nils   Bjässarp
H:Marit Henningsdot   Marit Henningsdotter Bjässarp
P:Ingeborgh Håkonsdot   Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
Inh:Karin Hansdot   Karin Hansdotter Bjässarp
Inh:Måns Ibid 5 Måns   Bjässarp
Svän Nielson I Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segred Nielsdot 2 Sigrid Nilsdotter Stockeryd
Per Jönson I Maggarp   Per Jönsson Maggarp
H: Elin Joensdot   Elin J-dotter Maggarp
P:Brijta Joensed 3 Britta J-dotter Maggarp
H:Kirstin Danielssdt Hunsnäs   Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
P. Ingerd Johansdot 2 Ingrid J-dotter Hunsnäs
Oluf I Uphöreda   Olof J-sson Upphörda
H: Ingerd Persdot   Ingegärd Persdotter Upphörda
d. Ingerd Olufsdot   Ingegärd Olofsdotter Upphörda
d. Måns N   Måns N Upphörda
P:Karin Udsdot 5 Karin Uddsdotter Upphörda
Lars Svänson: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
P:Karin Joensdot   Karin J-dotter Broddarp
P:Anna Larsdot 3 Anna Larsdotter Broddarp
Mikell I Härstesbo   Mikael   Härstensbo
H:Karin (?)dot 2 Karin   Härstensbo
Niels Joens I Bråddemålen 1 Nils J-sson Broddemålen
Per Nielson I Häslåås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingred Persdot   Ingrid Persdotter Hässelås
P: Ibid 3     Hässelås
Måns I Holmserydh 1 Måns   Holmseryd
H:Ingeborg Mårtensd:L.Häslåås 1 Ingeborg Mårtensdotter Lilla Hässelås
H:Kirstin Månsdot:Dängestorp   Kerstin Månsdotter Dängsetorp
d:Karin Karlsdot 2 Karin Karlsdotter Dängsetorp
Erich I Smedstorp   Erik   Smedstorp
H:Ingeborg Karlsdot(?) 2 Ingeborg Karlsdotter Smedstorp
Per Arfväds(?) I Sjöarp   Per Arvidsson Sjöarp
H:Gunnel Nielsdot 2 Gunnel Nilsdotter Sjöarp
Borie Andersson Ibid   Börje Andersson Sjöarp
H:Kirstin Eskilsdot   Kerstin Eskilsdotter Sjöarp
d.Kirstin Böriesdot 3 Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Måns Sväns I Möllery   Måns Svensson Mölleryd
H:Ingred Persdot   Ingegärd Persdotter Mölleryd
P:Ingeborg Håkonsdot 3 Ingeborg Håkansdotter Mölleryd
Per Svänson: Hafsery(?)   Per Svensson Havseryd
(?) Svänson     Svensson Havseryd
(?):Elin Persdot 3 Elin Persdotter Havseryd
Ands I: Kiellery   Anders   Källeryd
H:Kirstin Persdot   Kerstin Persdotter Källeryd
P:(?) Svänsdot 3   Svensdotter Källeryd
Anders I Fuglarp   Anders   Fåglarp
H:Ingeborg Andsdot 2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Joen Person:Kierr   J Persson Kärr
H:Gunnell Karlsdot 2 Gunnel Karlsdotter Kärr
Jonas(?) Person ibid   J Persson Kärr
H:Kirstin Persdot 2 Kerstin Persdotter Kärr
Carll Lars I Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kirstin Haraldsdot 2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Piga Anna Nd I  Kier(?) 1 Anna   Kärr
Hafvär sitt tilhåld i (?)        
Lars Nielson:Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingred Persdot 2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin Persdot I Skefvärstad 1 Karin Persdotter Skiverstad
Ingelld I  Steensgiöll   Ingeld J-sson Stensgöl
H:Gunnel Persdot 2 Gunnel Persdotter Stensgöl
Joen I Bållebo   J   Bällebo
H:Elin Erichsdot 2 Elin Eriksdotter Bällebo
Lars Svänson:Nårbo   Lars Svensson Narebo
H:Karin Jönsdot 2 Karin Jönsdotter Narebo
Jöns Anders I Hällahester   Jöns Andersson Hällahester
H:(?) Persdot     Persdotter Hällahester
Båts: Lars J(?)son ibid   Lars J-sson Hällahester
H:Marit Joensdot 4 Marit J-dotter Hällahester
Måns I Kålshester   Måns   Kålshester
H:Segrid Ingelsdot   Segrid Ingeldsdotter Kålshester
P: Sisilla Månsdot   Sisella Månsdotter Kålshester
P:Ingred Joensdot 4 Ingrid J-dotter Kålshester
Niels Månson I Hunsnääs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijta Månsdot 2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Nils Udson:Hökesiöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Clemetsdot 2 Elin Klemetsson Högsjöhult
Per Torson I Skefvärstad   Per Torsson Skiverstad
H:Elin Månsdot 2 Elin Månsdotter Skiverstad
P:Segrid Böriesdot:Hullböken(?) 1 Sigrid Börjesdotter  
Per Udson(?) I Byaquarn 1 Per Uddson Byakvarn