Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1648

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Eirich Anders: Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnell Nielsdot  2 Gunnel Nilsdotter Priarp
Johan Hans I Klacken   Johan Hansson Klacken
H:Ingeborgh Joensdoter  2 Ingeborg J-dotter Klacken
Börge Thorson Skedhult   Börje Torsson Skedhult
K.Jöns Börges ibidem   Jöns Börjesson Skedhult
Hustrun ibid        Skedhult
drengen Niels Börgeson    Nils Börjesson Skedhult
dr. Håkon Borgeson  5 Håkan Börjesson Skedhult
Bengt Pers: Hålstesbo   Bengt Persson Holstensbo
Lars Jönson ibidem 2 Lars J-sson Holstensbo
Eirich Joenson I  Ekery   Erik J-sson Ekeryd
Niels Sväns ibidem   Nils Svensson Ekeryd
H:Karin Månsdoter  3 Karin Månsdotter Ekeryd
Joen Smed ibidem 1 J Smed Ekeryd
H:Ingrid Olsdot: Hökesiöhult   Ingrid Olofsdotter Högsjöhult
dot.Margreta Larsdot  2 Margareta Larsdotter Högsjöhult
Måns Jöns: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Ragnell Svänsdot  2 Rakel Svensdotter Broddemålen
Per Niells: Fuggemålen   Per Nilsson Fuggemålen
H:Karin Nielsdoter  2 Karin Nilsdotter Fuggemålen
H.Elin Joensdot: Lijdha 1 Elin J-dotter Lida
Jöns Pers: Siö   Jöns Persson Sjö
dot.Ramgborgh Jönsdoter  2 Ramborg J-dotter Sjö
Jöns Stephans: Råtnaby   Jöns Stefansson Rottnaby
H:Elin Thorsdotter  2 Elin Torsdotter Rottnaby
Oluf Joens: Kyringstorp   Olof J-sson Kyringstorp
H:Karin Jönsdoter  2 Karin J-dotter Kyringstorp
Lars Joens: Roosan   Lars J-sson Rosan
H:Karin Svänsdot  2 Karin Svensdotter Rosan
Arfvidh Lars: Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
H:Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Kårarp
Håkon I Lilla Grönelijdh   Håkan   Lilla Grönlid
H:Marit Ellfsdot  2 Marit Elfsdotter Lilla Grönlid
Joen I St.Grönelijdh   J   Stora Grönlid
H:Elin Svänsdoter  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Sväns: Skijndery   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brijtta Ellfsdot  2 Britta Elfsdotter Skinnaryd
Bengt Pers: Kulla   Bengt Persson Kulla
Jöns Sväns: ibidem 2 Jöns Svensson Kulla
Per Måns I Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
H:Segrid Andersd    Sigrid Andersdotter Lundstorp
(?) Brijtta Nielsdoter  3 Britta Nilsdotter Lundstorp
Håkon Torstens i Bänarp   Håkan Torstensson Bänarp
H:Ingeborg Svänsdotter  2 Ingeborg Svensdotter Bänarp
Eirich Påfvälls: Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H:Arina Nielsdotter  2 Arina Nilsdotter Slättna
Niels Påfvälls: Skifvärstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingred Larsdot:  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Måns Pers I Hagersrydh   Måns Persson Hagersryd
H:Marit Månsdotter    Marit Månsdotter Hagersryd
dr. Anders Niellson    Anders Nilsson Hagersryd
Eirich Joens ibid   Erik J-sson Hagersryd
H:Lisbet Månsdotter  5 Elisabet Månsdotter Hagersryd
(?) Pers ibid   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdotter  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Sväns ibidem   Olof Svensson Hagersryd
dot.Ingeborg Ollsdot  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Eirich Sväns ibidem   Erik Svensson Hagersryd
H:Karin Bengtsdot  2 Karin Bengtsdotter Hagersryd
Niels Lars ibid   Nils Larsson Hagersryd
H:Brijtta Jönsdot  2 Britta J-dotter Hagersryd
(?)Per Sväns: Rååsa   Per Svensson Råsa
H:Kirstin (?)  2 Kerstin   Råsa
Lars Sväns: Grijmbergh   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin Svänsdot  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Brijtta I Rijsan   Britta   Risan
H:Ingeborgh Joensdoter    Ingeborg J-dotter Risan
Håkon Måns    Håkan Månsson Risan
dr.Joen Håkons  4 J Håkansson Risan
Per Pers: Sällery   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Joensd    Ingeborg J-dotter Sälleryd
Måns Pers ibid   Måns Persson Sälleryd
H:Karin Persdot  4 Karin Persdotter Sälleryd
Lars Uds i  Lutarp   Lars Uddsson Lutarp
H:Karin Nielsd    Karin Nilsdotter Lutarp
dr.Mårten Anders    Mårten Andersson Lutarp
Hans Anders ibd   Hans Andersson Lutarp
H:Ingrid Sväns  5 Ingrid Svensdotter Lutarp
H:Karin Svänsdot i  Ekery 1 Karin Sensdotter Ekeryd
M(?) Elin Håkonsd: Lutarp 1 Elin Håkansdotter Lutarp
Måns Lars: Löönåås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmundsdot    Karin Gudmundsdotter Lönnås
Eirich Pers ibid   Erik Persson Lönnås
H:Kirstin Månsdot  4 Kerstin  Månsdotter Lönnås
Lars Anders: Härstensbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdot    Anna Persdotter Härstensbo
dr.Daniel Anders    Daniel Andersson Härstensbo
Måns Håkons ibid   Måns Håkansson Härstensbo
H:Lisbet Andersd  5 Elisabet Andersdotter Härstensbo
H:Karin Börgesdot: Prästkulla   Karin Börjesdotter Prästkulla
dr.Mickall Svänson  2 Mikael Svensson Prästkulla
Joen Joens: Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunnill Ellfsdot    Gunnel Elfsdotter Högaskog
dot.Marit Joensdot    Marit J-dotter Högaskog
dr.Svän Gudmundson  4 Sven Gudmundsson Högaskog
Måns Gudmunds: Böttery   Måns Gudmundsson Bötteryd
H:Brijtta Joensdot    Britta J-dotter Bötteryd
dot.Marit Månsdot  3 Marit Månsdotter Bötteryd
Per I Flathult   Per   Flathult
H:Segrid Joensdot  2 Sigrid J-dotter Flathult
Gudmund Niels: Boda   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijtta Svänsdoter  2 Britta Svensdotter Boda
Niels Pers: Biäsarp   Nils Persson Bjässarp
P.Brijtta Håkonsdot    Britta Håkansdotter Bjässarp
dr. Per Arfvidson    Per Arvidsson Bjässarp
P.Kirstin Håkonsd  4 Kerstin Håkansdotter Bjässarp
Svän Niells: Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segrid Nielsdot    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
dot.Ingrid Svänsd  3 Ingrid Svensdotter Stockeryd
Thore Lars: Maggarp   Tore Larsson Maggarp
H:Ingrid Nielsdot  2 Ingrid Nilsdotter Maggarp
Svän Elfs: Hunsnäs   Sven Elfsson Hunsnäs
H:Kirstin Danielsdot  2 Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
Oluf Jöns I Uphöreda   Olof J-sson Upphörda
H:Ingärd Persdotter    Ingegärd Persdotter Upphörda
Svän Måns ibid   Sven Månsson Upphörda
H:Ingerd Olsdot    Ingegärd Olofsdotter Upphörda
J (?) gudmund  ibid quarnen 5 Gudmund   Upphörda
Lars Sväns: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
H:Karin Mårthensdot    Karin Mårtensdotter Broddarp
P.Karin Joensdot  3 Karin J-dotter Broddarp
Svän Börges ibidem   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunnell Lindormsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Per Niels I Häslås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingierd Persdot  2 Ingegärd Persdotter Hässelås
Måns Pers: Hollmsery   Måns Persson Holmseryd
P.Mallin Dagersdot  2 Malin   Holmseryd
H:Ingeborg I Lilla Häslås 1 Ingeborg   Lilla Hässelås
Jöns Pers: Dängestorp   Jöns  Persson Dängsetorp
H:Bengta Nielsdot  2 Bengta Nilsdotter Dängsetorp
Niels Sväns: Siöarp   Nils Svensson Sjöarp
H:Kirstin Börgesdot    Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Inh. Gunnell Nielsd ibidem 3 Gunnel Nilsdotter Sjöarp
H:Ingiärd Persdot Möllery   Ingegärd Persdotter Mölleryd
P. (?)grid Jönsdotter  2   J-dotter Mölleryd
Anders Sväns: Kiällery   Anders Svensson Källeryd
H:Kirstin Persdotter  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Ands Lars: Foglarp   Anders Larsson Fåglarp
H:Ingeborgh Andersdot  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Per Påfvälls I Kärr   Per Påvelsson Kärr
H:Kirstin Persd    Kerstin Persdotter Kärr
S.Påfväll Person  3 Påvel Persson Kärr
Carll Lars: Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kirstin Haraldsdot  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Niells: Ståckerydh   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingred Pärsdot  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin I Skifvärstad   Karin   Skiverstad
S:Mathis Larson  2 Mats Larsson Skiverstad
Ingell Joens: Stensgiöll   Ingeld J-sson Stensgöl
H:Gunnell Persdot  2 Gunnel Persdotter Stensgöl
Joen Anders: Bållebo 1 J Andersson Bällebo
Lars Sväns: Narbo   Lars Svensson Narebo
H:Karin Jönsdot    Karin J-dotter Narebo
S.Jöns Larson  3 Jöns Larsson Narebo
Måns Joenss: Kålshester   Måns J-sson Kålshester
H:Ingeborg Svänsdot    Ingeborg Svensdotter Kålshester
dot.Ingrid Joensdot  3 Ingrid J-dotter Kålshester
Jöns Anders: Hällahester   Jöns Andersson Hällahester
H:Marit Persdot    Marit Persdotter Hällahester
dot.Segrid Jönsdot    Sigrid Jönsdotter Hällahester
Inh:Kirstin Eskielsdot  4 Kerstin Eskilsdotter Hällahester
Niels Måns: Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijtta Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Niels Uds: Hökesiöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Rafvällsdot    Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
P.Karin Udsdot  3 Karin Uddsdotter Högsjöhult
Jöns Pers: Skifvärsta   Jöns Persson Skiverstad
H:Kirstin Persdot  2 Kerstin Persdotter Skiverstad
Nils I  Broddemålen 1 Nils   Broddemålen
Ebbe Åkeson: Byaquarn   Ebbe Åkesson Byakvarn
H:Kirstin Joensdot  2 Kerstin J-dotter Byakvarn

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.