Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1644

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erik Anderson Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnell Nilsdot    Gunnel Nilsdotter Priarp
dr.Nils Johansson  3 Nils J-sson Priarp
Johan Hanson: Klacken   Johan Hansson Klacken
H:Ingeborg Joensdot  2 Ingeborg J-dotter Klacken
Börge Torsson Skedhult   Börje Torsson Skedhult
H:Karin Eriksdot    Karin Eriksdotter Skedhult
S.Nils Börgeson  3 Nils Börjesson Skedhult
Bängt: Hållstesbo   Bengt   Holstensbo
H:Karin Nil    Karin Nilsdotter Holstensbo
Brijta Bengtsdot  3 Britta Bengtsdotter Holstensbo
Lars Pedherson: Ekery   Lars Persson Ekeryd
H:Brijta Svänsdot    Britta Svensdotter Ekeryd
Inh:Karin Svänsdot  3 Karin Svensdotter Ekeryd
Udd(?): Hökesiöhult   Udd   Högsjöhult
dot. Margreta Erichsd.(?)  2 Margareta Eriksdotter Högsjöhult
Måns Jönson: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Raguell Svänsd    Rakel Svensdotter Broddemålen
dot. Karin Månsdot  3 Karin Månsdotter Broddemålen
H:Karin Nilsd: Fuggemålen 1 Karin Nilsdotter Fuggemålen
Lars Pehrson: Lijda   Lars Persson Lida
H:Brijta Larsdot  2 Britta Larsdotter Lida
Piga Marit Svänsdot ibid 1 Marit Svensdotter Lida
Jöns Pedherson: Siöö   Jöns Persson Sjö
dot: Karin Jönsdot    Karin Jönsdotter Sjö
dot:Ramborgh Jönsd  3 Ramborg Jönsdotter Sjö
Jöns: Råtnaby   Jöns   Rottnaby
H:Elin Thorsdot  2 Elin Torsdotter Rottnaby
Håkon Torstenson: Hunsnäs   Håkan Torstensson Hunsnäs
H:Ingeborg Svänsdot  2 Ingeborg Svensdotter Hunsnäs
Oluf: Kyringstorp   Olof   Kyringstorp
H:Marit Jönsd    Marit J-dotter Kyringstorp
d.Anna Olufsdot  3 Anna Olofsdotter Kyringstorp
Lars: Rosan   Lars   Rosan
H:Karin Pedhersd    Karin Persdotter Rosan
d.Kirstin Larsdot  3 Kerstin Larsdotter Rosan
Arfhuäd Larson: Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
Piga Kirstin Larsdot  2 Kerstin Larsdotter Kårarp
Håkon: L: Grönelidh   Håkan   Lilla Grönlid
H:Margareta Olofsdot  2 Margareta Olofsdotter Lilla Grönlid
Joen Olofson: St:Grönelijdh   J Olofsson Stora Grönlid
H:Elin Svänsdot  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Sväns: Skinnary   Jakob Svensson Skinnaryd
Brijta Olofsdot  2 Britta Olofsdotter Skinnaryd
Bängt Person: Kulla   Bengt Persson Kulla
H:Marit Månsd  2 Marit Månsdotter Kulla
Per Nilson: Lunstorp   Per Nilsson Lundstorp
H:Elin Thorisdot  2 Elin Torsdotter Lundstorp
Jöns Person ibid   Jöns Persson Lundstorp
H:Kirstin Pedersdot  2 Kerstin Persdotter Lundstorp
Joen Joenson: Bänarp   J J-sson Bänarp
H:Elin Joensdot  2 Elin J-dotter Bänarp
Erich Påfväls_ Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H:Arina Erichsdot  2 Arina Eriksdotter Slättna
H:Ingrid Thorisd: Skefvärstad 1 Ingrid Torsdotter Skiverstad
Nils Påfvälson  Ibidem   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingred Larsdot  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Lars Börgeson: Ibidem   Lars Börjesson Skiverstad
H:Ingerd Nielsdot    Ingrid Nilsdotter Skiverstad
S.Nils larson    Nils Larsson Skiverstad
S.Lars Larson  4 Lars Larsson Skiverstad
Måns Pedherson: Hagersrydh 1 Måns Persson Hagersryd
Erick Jonson ibid   Erik J-sson Hagersryd
h:Elizabet Månsdot  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Låcke Person ibidem   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdot  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänsson ibidem   Olof Svensson Hagersryd
dot:Ingeborg Olufsdot  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
H:Ingred Ibidem 1 Ingrid   Hagersryd
Svän Svänsson ibid   Sven Svensson Hagersryd
H:Ingred Månsdot  2 Ingrid Månsdotter Hagersryd
Peer (?)son Råsa   Per Svensson Råsa
(?) Jöns Person    Jöns Persson Råsa
dot Iborg(?) Pedersd  3 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Svenson: Grimberg   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin Svensdot  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
Joen Håkonsson ibidem Rijsan   J Håkansson Risan
H:Karin Nilsdot    Karin Nilsdotter Risan
H:Brijta Nielsdot  3 Britta Nilsdotter Risan
Peer Person: Sällery   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Joensdot    Ingeborg J-dotter Sälleryd
S.Måns Person  3 Måns Persson Sälleryd
(?)en Ingeson: Lutarp   Sven Ingesson Lutarp
H:Anna Pedhersd    Anna Persdotter Lutarp
d. Karin Svensdot  3 Karin Svensdotter Lutarp
Hanss Anders ibid   Hans Andersson Lutarp
H:Ingred Svänsdot  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Måns Larson: Löönåås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmundsd    Karin Gudmundsdotter Lönnås
dot.Kirstin Månsd  3 Kerstin Månsdotter Lönnås
Lars Anderson: Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdot  2 Anna Persdotter Härstensbo
Måns Håkonson Ibidem   Måns Håkansson Härstensbo
H.Elizabet Månsdot  2 Elisabet Månsdotter Härstensbo
Svän Joenson: Prästkulla   Sven J-sson Prästkulla
H:karin Börgesdot    Karin Börjesdotter Prästkulla
Piga Ingerd Böriesdot  3 Ingrid Börjesdotter Prästkulla
Piga Elsa Andersd: Härstesbo 1 Elsa Andersdotter Härstensbo
Joen: Högaskogh   J   Högaskog
H:Gunnell Elofsdt    Gunnell Elofsdotter Högaskog
H:Karin Carlsdot  3 Karin Karlsdotter Högaskog
Måns: Böttery   Måns   Bötteryd
H:Brijta Johansdot  2 Britta J-dotter Bötteryd
Peer: Flathult   Per   Flathult
H:Segred Joensdot    Sigrid J-dotter Flathult
Måns Pederson ibid   Måns Persson Flathult
H:Karin Nielsdot  4 Karin Nilsdotter Flathult
Gudmund Nielson: Boda   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijta Svänsdot  2 Britta Svensdotter Boda
Niels: Biessarp   Nils   Bjässarp
H:Marit Henningsdot    Marit Henningsdotter Bjässarp
Piga Ingeborg Håkonsd    Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
Piga Kirstin Håkonsdot    Kerstin Håkansdotter Bjässarp
Inh:Karin Hansdot  5 Karin Hansdotter Bjässarp
S(?) Nielson Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H: Segred Nielsdot    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
dot: Ingierd Svänsdot  3 Ingegärd Svensdotter Stockeryd
Per Jönson: Maggarp   Per Jönsson Maggarp
H: Elin Joensdot  2 Elin J-dotter Maggarp
Svän Elofson(?): Hunsnäs   Sven Elfsson Hunsnäs
H: Kirstin Danielsdot    Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
Piga Ingerd Johansdot  3 Ingrid J-dotter Hunsnäs
Oluf: Upphöreda   Olof   Upphörda
H:Ingeborgh Pedersdot    Ingeborg Persdotter Upphörda
dr.Svän Månsson    Sven Månsson Upphörda
dot: Ingerd Olufsdot  4 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Lars Swenson: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
H: karin Jonsdot    Karin J-dotter Broddarp
Piga Ingred Larsdot  3 Ingrid Larsdotter Broddarp
Svän Börgeson ibidem   Sven Börjesson Broddarp
H: Gunnell Lindormsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Mickell: Herstesbo   Mikael   Härstensbo
H:Karin Joensdot  2 Karin J-dotter Härstensbo
Peer Nilson: Häslåås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingred Pedersdot    Ingrid Persdotter Hässelås
Piga: Elin Nielsdot  3 Elin Nilsdotter Hässelås
Måns: Holmserydh 1 Måns   Holmseryd
H: Ingred Mårthensd: L:Häslåås 1 Ingrid Mårtensdotter Lilla Hässelås
H:Kirstin: Dängestorp   Kerstin   Dängestorp
Piga Kirstin Carlsdot  2 Kerstin Karlsdotter Dängestorp
Erick: Smedstorp   Erik   Smedstorp
H:Karin Börgesdot  2 Karin Börjesdotter Smedstorp
Börge: Sjöarp   Börje   Sjöarp
H:Kirstin (?)    Kerstin   Sjöarp
H: Gunnell Nielsd    Gunnel Nilsdotter Sjöarp
dot:Kisrtin Böriesd  4 Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Måns Svänson; Möllery   Måns Svensson Mölleryd
H:Ingred Pedersdot    Ingegärd Persdotter Mölleryd
Piga Ingeborgh  3 Ingeborg   Mölleryd
Peer Svänson: Hafsery   Per Svensson Havseryd
dot: Elin Pedersd    Elin Persdotter Havseryd
dr. Lars Svänson  3 Lars Svensson Havseryd
Anders Kiellery   Anders   Källeryd
H:Kirstin Pedersdot  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Anders: Fuglarp   Anders   Fåglarp
H:Ingeborg Andersdot  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Joen Person: Kierr   J Persson Kärr
H:Gunnel Carlsdot  2 Gunnel Karlsdotter Kärr
Carl:  Springarp   Karl   Springarp
H:Kirstin Haraldsd  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Nielson: Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingrid Pedersdot  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin Pedersdot Skifvärstad 1 Karin Persdotter Skiverstad
Ingeld Joenson: Steensgiöl   Ingeld J-sson Stensgöl
H: Gunnel Pedersdot    Gunnel Persdotter Stensgöl
Piga Ingred (?)  3 Ingrid   Stensgöl
Joen (?)ie(?) Bållebo   J   Bällebo
H:Elin Eriksdot  2 Elin Eriksdotter Bällebo
Lars: Narbo   Lars   Narebo
H:Karin Eriksdot  2 Karin Eriksdotter Narebo
J(?) Pederson: Hällahester   Jöns Persson Hällahester
H:Marit Pedersd.    Marit Persdotter Hällahester
H:Marit Joensdot    Marit J-dotter Hällahester
H:Bängta Elufsdot  4 Bengta  Olofsdotter Hällahester
Måns: Kålshester   Måns   Kålshester
H:Segred Ingelsdot    Segrid Ingeldsdotter Kålshester
Piga Sissilla Måns    Sisella Månsdotter Kålshester
Piga Ingerd Jonsdot  4 Ingrid J-dotter Kålshester
Niels Joenson: Hunsnäs   Nils J-sson Hunsnäs
H:Brijta Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Nils Udson: Hökesjöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Arfwidsdot  2 Elin Arvidsdotter Högsjöhult
Peer Torson: Skifvärstad   Per Torsson Skiverstad
H:Elin Månsdot  2 Elin Månsdotter Skiverstad
Piga Kirstin Ekerydh 1 Kerstin   Skiverstad