Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1651

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erick Anderson: Prijarp 1 Erik Andersson Priarp
Rytt Päder Person: Skedhult 1 Per Persson Skedhult
H.Ingrijdh: Hö(?)hult   Ingrid   Högsjöhult
Pijga Margreta Larsdotter  2 Margareta Larsdotter Högsjöhult
Måns Jönson: Broddemålen   Måns J-sson Broddemålen
son Joen Månson  2 J Månsson Broddemålen
H:Karin Arf(?)dott: Fuggemålen 1 Karin   Fuggemålen
Jöns Svenson: Lijda   Jöns Svensson Lida
hans hustru  2     Lida
Anders Håkanson: Siö   Anders Håkansson Sjö
H:Elin Pedersdott  2 Elin Persdotter Sjö
Oluf: Kyringstorp   Olof   Kyringstorp
H.Karin Jönsedotter  2 Karin J-dotter Kyringstorp
Swen Larson: kårarp   Sven Larsson Kårarp
H.Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Kårarp
Håkan Li Grönlijdh   Håkan   Lilla Grönlid
H.Marit Olufsdotter  2 Marit Olofsdotter Lilla Grönlid
H.Ingrid Pädersdotter: St: Grönlijdh   Ingrid Pärsdotter Stora Grönlid
dräng: ibidem 2     Stora Grönlid
Enkan: Skinnaryd 1     Skinnaryd
Peder Månson: Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
H.Sigrid Andersdott    Sigrid Andersdotter Lundstorp
dott: Britta Nilsdotter  3 Britta Nilsdotter Lundstorp
Håkon Torstenson: Bänarp   Håkan Torsson Bänarp
H.Ingeborgh Swensdott  2 Ingeborg Svensdotter Bänarp
Päder Toorson: Slätna 1 Per Torsson Slättna
Nils Påfwellson: Skifverstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingrijd Larsdotter  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Sven Arfwidson: bidem 1 Sven Arvidsson Skiverstad
H.Kierstin: Holmstensbo 1 Kerstin   Holstensbo
Sven Håkan son: Ekeydh   Sven Håkansson Ekeryd
hans hustru bidem 2     Ekeryd
Måns Päderson: hagersrydh   Måns Persson Hagersryd
h.Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Hagersryd
Erick Joensson bidem   Erik J-sson Hagersryd
H:Elisabeth Månsdott  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Låcke Pederson: bidem 1 Låcke Persson Hagersryd
Pijga Ingeborgh Olufsdotter hagersrydh 1 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Lars Uddson: bidem 1 Lars Uddson Hagersryd
H:Kierstin Danilsdott: hagersrydh 1 Kerstin Danielsdotter Hagersryd
H:Kirstin Larsdotter Rååsa 1 Kerstin Larsdotter Råsa
Päder Toorson: bidem   Per Torsson Råsa
H:Ingeborgh Pädersdotter  2 Ingeborg Persdotter Råsa
Jöns Päderson bidem 1 Jöns Persson Råsa
Lars Swenson Grimberg   Lars Svensson Grimberg
H. Kirstin Swensdott  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
Mathis Larson bidem 1 Mats Larsson Grimberg
H:Britta Risan 1 Britta   Risan
Håkon Månson bidem   Håkan Månsson Risan
h.Ingeborgh Joensdotter  2 Ingeborg J-dotter Risan
Päder Jönson Sällerydh   Per Jönsson Sälleryd
h.Ingrid Joensdotter  2 Ingrid J-dotter Sälleryd
Tore Larson: bidem   Tore Larsson Sälleryd
h, Ingrid Nilsdotter  2 Ingrid Nilsdotter Sälleryd
Lars Uddson: Lutarp   Lars Uddson Lutarp
h.karin nilsdotter  2 Karin Nilsdotter Lutarp
hans anderson bidem   Hans Andersson Lutarp
h. ingrid svensdotter  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
nils joenson Lönhås   Nils J-sson Lönnås
h. elin nilsdotter  2 Elin Nilsdotter Lönnås
h.kirstin månsadott bidem 1 Kerstin Månsdotter Lönnås
lars härstensboda   Lars   Härstensbo
h.anna pädersdotter  2 Anna Persdotter Härstensbo
dräng daniell andersson bidem 1 Daniel Andersson Härstensbo
måns håkansson bidem 1 Måns Håkansson Härstensbo
h.karin börgesdotter präskulla   Karin Börjesdotter Prästkulla
son michell svensson  2 Mikael Svensson Prästkulla
joen joensson högaskogh   J J-sson Högaskog
h.gunnell elufsdotter  2 Gunnel Elfsdotter Högaskog
swen gudmundson bidem 1 Sven Gudmundsson Högaskog
päder bötteryd   Per   Bötteryd
marit månsdotter  2 Marit Månsdotter Bötteryd
Gudmunsd Nilson boda   Gudmund Nilsson Boda
h. britta svensdotter  2 Britta Svensdotter Boda
h.sigridh flathult   Sigrid   Flathult
ingeborgh pedersdotter  2 Ingeborg Persdotter Flathult
nils bjässarp   Nils   Bjässarp
måns bidem   Måns   Bjässarp
h.ingrid swensdotter  3 Ingrid Svensdotter Bjässarp
sven nilsson ståckerydh   Sven Nilsson Stockeryd
h.sigridh nilsdott  2 Sigrid Nilsdotter Stockeryd
joen elufson maggarp   J Olofsson Maggarp
h.elin svensdotter  2 Elin Svensdotter Maggarp
oluf jönson uphörda   Olof J-sson Upphörda
dreng päder olufson  2 Per Olofsson Upphörda
sven månson bidem   Sven Månsson Upphörda
h.ingrid olufsdotter  2 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Lars Svensson broddarp   Lars Svensson Broddarp
h.karin mårthensdotter    Karin Mårtensdotter Broddarp
pijga karin joensdotter  3 Karin J-dotter Broddarp
sven börjesson bidem   Sven Börjesson Broddarp
h.gunnill lind(?)sdotter  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
peder skomakara bidem 1 Per Skomakare Broddarp
päder nilson hässleås   Per Nilsson Hässelås
h.ingrijdh pedersdotter  2 Ingrid Pedersdotter Hässelås
(?) holmserydh   ?   Holmseryd
h.kirstin jönsdott  2 Kerstin Jönsdotter Holmseryd
h.ingeborgh lilla hässleås 1 Ingeborg   Lilla Hässelås
jöns päderson dängestorp   Jöns  Persson Dängsetorp
h.bengta nilsadotter  2 Bengta Nilsdotter Dängsetorp
nils knutson sjöarp 1 Nils Knutsson Sjöarp
anders svensson kiällerydh   Anders Svensson Källeryd
dr kirstin pädersdotter  2 Kerstin Persdotter Källeryd
anders larson foglarp 1 Anders Larsson Fåglarp
päder kierr   Per   Kärr
h.kirstin pädersotter  2 Kerstin Persdotter Kärr
carll larson springarp   Karl Larsson Springarp
h.kirstin haraldsdotter  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
lars nilsson ståckerydh   Lars Nilsson Stockeryd
(?) ingrijdh pädersodtter  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
h.karin skifverstad 1 Karin   Skiverstad
ingell joensson stensgiöll   Ingeld J-sson Stensgöl
h.karin pädersdotter  2 Karin Persdotter Stensgöl
joen bållebo 1 J   Bällebo
Lars Svensson narebo   Lars Svensson Narebo
son jöns larson  2 Jöns Larsson Narebo
måns joenson kolshester   Måns J-sson Kålshester
h.ingeborg svensdotter  2 Ingeborg Svensdotter Kålshester
jöns andersson hällahester   Jöns Andersson Hällahester
h.kierstin eriuksdotter  2 Kerstin Eriksdotter Hällahester
nils månsson hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
h.britta månsadotter  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
nils uddson höcksehult   Nils Uddsson Högsjöhult
h-elin rafwelsdotter  2 Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
päder nilson hunsnäs 1 Per Nilsson Hunsnäs
jöns skifverstad   Jöns   Skiverstad
h.kirstin pädersdotter  2 Kerstin Persdotter Skiverstad
h.elin broddemålen 1 Elin   Broddemålen
erik svensson byaqwarn 1 Erik Svensson Byakvarn
nils nilsson ekerydh 1 Nils Nilsson Ekeryd
h.karin swensdotter bidem 1 Karin Svensdotter Ekeryd
mathis hämmingson smedstorp 1 Mats Hemmingsson Smedstorp
Joen Olufsson klacken 1 J Olofsson Klacken

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.