Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1650

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erik Priarp   Erik   Priarp
H:Gunnell Nillsdot  2 Gunnel Nilsdotter Priarp
(?) B(?)gest(?) Skedhult       Skedhult
Svän Person ibdhem 1 Sven Persson Skedhult
H:Inngerd: H(?)hult   Ingegerd   Högsjöhult
dåtter Marga (?) dåt  2 Margareta   Högsjöhult
Måns Jönson: Brådemållen   Måns J-sson Broddemålen
sånen Jan Månson  2 J Månsson Broddemålen
H:Karin Arf(?)sdot: Fuggemå(?) 1 Karin   Fuggemålen
Nills Månson Lijdha   Nils Månsson Lida
H:Ellin Larsdåt  2 Elin Larsdotter Lida
Anders Håkanson: Siö   Anders Håkansson Sjö
H:Ellin Persdåt  2 Elin Persdotter Sjö
Jöns S(?)fanson Rottneby   Jöns Stefansson Rottnaby
H:Ellin larsdåtter  2 Elin Larsdotter Rottnaby
oluff jansson kyringstorp   Olof J-sson Kyringstorp
h:carin jönsdått  2 Karin J-dotter Kyringstorp
sven larson roosan   Sven Larsson Rosan
h:b(?) nilsdåtter  2   Nilsdotter Rosan
arfvidh Larsdåt korarp   Arvifd Larsson Kårarp
h:margit månsdåt  2 Margit Månsdotter Kårarp
håkan lilla grönelijdh   Håkan   Lilla Grönlid
hans hustru  2     Lilla Grönlid
joen stora grönnelijdh   J   Stora Grönlid
h:ellin svänsdåt  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
jaakop svänson skinnarydh   Jakob Svensson Skinnaryd
H:brijta elufsdåt  2 Britta Elfsdotter Skinnaryd
jöns svänson kulla 1 Jöns Svensson Kulla
peer månson lunstorp   Per Månsson Lundstorp
h:sigrid andersdåt  2 Sigrid Andersdotter Lundstorp
dåter ibidem 1     Lundstorp
Håkan Törstensson i Ba(?)rp   Håkan Torstensson Bänarp
H:Ingeborgh Svänsdåt  2 Ingeborg Svensdotter Bänarp
Erijk Påfalson i Slaetnuo 1 Erik Påvelsson Slättna
Nils Påfvälson Skäffuerstadh   Nils Påvelsson Skiverstad
H.Inngerd Larsdåt  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
h:Kerstin : Hållstensbå(?)   Kerstin   Hollstensbo
S(?) Månsson  Ekiarydh 1   Månsson Ekeryd
drängh Suen Håkanson ibdhem 1 Sven Håkansson Ekeryd
Måns Persson Hagersrydh   Måns Persson Hagersryd
H:Marga(?) Mansadåtia  2 Margit Månsdotter Hagersryd
Erijk jansson ibdh   Erik J-sson Hagersryd
H:Lisabuet Månsdot  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Låcke Persson ibdhem   Låcke Persson Hagersryd
H:Kerstin Hansdåt  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Piga: Ingeborgh Olofsdåt ibdh 1 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Erijk Suensson ibdhem 1 Erik Svensson Hagersryd
S(?) Elufsson ibdhem     Olofsson Hagersryd
H:Kerstan Dannillsdåt  2 Kerstin Danielsdotter Hagersryd
H:Kerstin Larsdåt Rååsa 1 Kerstin Larsdotter Råsa
Per Torsson Rååsa   Per Torsson Råsa
H:Ingborgh ibdhem 2 Ingeborg   Råsa
Lars Person: Grijmbergh   Lars Persson Grimberg
H:Cerstin Suansdåt  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Brijtha: Risan 1 Britta   Risan
Håkan Måns    Håkan Månsson Risan
H:Inigaborgh Jönsdåt  2 Ingeborg J-dotter Risan
Per Person: Sellarijdh (?) 1 Per Persson Sälleryd
Peer Janson Selluarijdh   Per Jansson Sälleryd
H:Inngeärd Jansdåt  2 Ingegärd J-dotter Sälleryd
Lars Uddeson: Lutarp   Lars Uddsson Lutarp
H:Carin Nilsdåt  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Annderson ibdhem   Hans Andersson Lutarp
H:Inngred Suänsdåt  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Nills Janson Lönås   Nils J-sson Lönnås
H:Ellin Nillsdåt  2 Elin Nilsdotter Lönnås
H:Cerstin Månsdåt  1 Kerstin Månsdotter Lönnås
Lars  A(?)dersson Härstensbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdåt  2 Anna Persdotter Härstensbo
Måns Håkansson ibdhem 1 Måns Håkansson Härstensbo
H:Carin Bengsdåt Prestkulla   Karin Bengtsdotter Prästkulla
Son Mickell Suänsson  2 Mikael Svänsson Prästkulla
Joen Joenson Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunell Ellofsdot  2 Gunnel Olofsdotter Högaskog
Suän Gumunson ibdhem   Sven Gudmundsson Högaskog
hans hustru  2     Högaskog
Måns Gumunsson Bytterydh   Måns Gudmundsson Bötteryd
H:Brijtha Jansdåt  2 Brita J-dotter Bötteryd
dåtter Margat Månsdot  1 Margit Månsdotter Bötteryd
Gumundh Nilsson Bodha   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijtta Suensdåt  2 Brita Svensdotter Boda
Peer Eskiellson P(?)hult   Per Eskilsson Flathult
H:Segrid Jonsdåt  2 Sigrid J-dotter Flathult
Piga dåter Karijn Persdåt  1 Karin Persdotter Flathult
Nils Person Biesarph   Nils Persson Bjässarp
dreng Per Arfuison ibdhem   Per Arvidsson Bjässarp
piga Ingeborgh Håkansdåt  3 Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
Måns Håkansson ibdhem 1 Måns Håkansson Bjässarp
Suen Nillson Ståkerydh   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segridh Nillsdåt  2 Sigrid Nilsdotter Stockeryd
Tore Larson Magarph   Tore Larsson Maggarp
H:Inngräd Nillsdåt    Ingrid Nilsdotter Maggarp
Oluf i Uphöreda   Olof   Upphörda
H:Inngall Persdåt  2 Inngall Persdotter Upphörda
Suän Månson ibdhem   Sven Månsson Upphörda
H:Inngred Olofsdåt  2 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Lars Suanson Brådharp   Lars Svensson Broddarp
H:Carin Mårtensdåt  2 Karin Mårtensdotter Broddarp
Pigha Carin Jonsdåt  1 Karin J-dotter Broddarp
S(?)en Borgieson ibdhem   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunall Lijnndormsdåt  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Peer Nillson Heesleås   Per Nilsson Hässelås
H:Inngräd Persdåt  2 Ingrid Persdotter Hässelås
(?) Hållmesrydh       Holmesryd
H:Cerstin Jansdot  2 Kerstin J-dotter Holmesryd
H:Inngeborgh Lilla Heslås 1 Ingeborg   Lilla Hässelås
Jönns Person Degnestårp   Jöns Persson Dängestorp
H:Benngdta Nillsdåt  2 Bengta Nilsdotter Dängestorp
Nils Cnutson Sjöarp 1 Nils Knutsson Sjöarp
H:Inngredh Möllerydh 1 Ingrid   Mölleryd
Anders Suenson Kiällerydh   Anders Svensson Källeryd
H:Cerstin Persdåt  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Anders Larson Fugllarp 1 Anders Larsson Fåglarp
Per Pafuellson Kärr   Per Påvelsson Kärr
H:Cerstin Persdåt  2 Kerstin Persdotter Kärr
Son Påfuall Person  1 Påvel Persson Kärr
Carll Larson Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kerstin Harallsdåt  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Nillson Ståkarydh   Lars Nilsson Stockeryd
H:Inngred Persdåt  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Carijn Skefuerstad   Karin   Skiverstad
Son Mattis Larson  2 Mats Larsson Skiverstad
Inngell Jonson Stensgiall   Ingeld J-sson Stensgöl
Pijga Ellin Andersdåt  2 Elin Andersdotter Stensgöl
Peer Suenson ibdhem   Per Svensson Stensgöl
Joen Bällebao 1 J   Bällebo
Lars Suenson Narbao   Lars Svensson Narebo
H:Carijn Jounsdåt  2 Karin J-dotter Narebo
sonen Jöns Larson ibdhem 1 J Larsson Narebo
Måns Joenson Hellahester   Måns J-sson Hällahester
H:Inngeborgh Suensdåt  2 Ingeborg Svensdotter Hällahester
Juöns Hellahester   J   Hällahester
H:Margret Peersdåt  2 Margareta Persdotter Hällahester
H:Cerstin Eskiällsdåt  1 Kerstin Eskilsdotter Hällahester
Nills Månson Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijta Månsdåt  2 Brita Månsdotter Hunsnäs
Nills Uddson Hög(?)hult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Ellin Rafuellsdåt  2 Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
Jönns Person Skefuerstadh   J Persson Skiverstad
H:Cerstin Persdåt  2 Kerstin Persdotter Skiverstad
H:Ellin Brådhamållan 1 Elin   Bråddemålen
Måns Peerson byquarn 1 Måns Persson Byakvarn
H:Carin Suensdåt Ekiarydh 1 Karin Svensdotter Ekeryd
Mattes Hemingson Smestörp 1 Mats Hemmingsson Smedstorp

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.