Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1649

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erich Anderson: Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnel Nilsdotter  2 Gunnel Nilsdotter Priarp
Bengt Person: Klacken 1 Bengt Persson Klacken
Börge Thorson: Skedhult 1 Börje Torsson Skedhult
K. Jöns Börgeson ibidem 1 Jöns Börjesson Skedhult
K. Lars Person ibidem 1 Lars Persson Skedhult
K. Svän Person ibidem 1 Sven Persson Skedhult
H: Kerstin:  Hålstesbo 1 Kerstin   Holstensbo
Erich Joenson: Ekerijdh 1 Erik J-sson Ekeryd
H:Ingred Olsdot: Hökesiöhult   Ingrid Olofsdotter Högsjöhult
dot. Margreta Larsdot  2 Margareta Larsdotter Högsjöhult
Måns Jönson: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Ragnell Svänsdotter  2 Rakel Svensdotter Broddemålen
Per Niellson Fuggemålen   Per Nilsson Fuggemålen
H:Karin Nielsdotter  2 Karin Nilsdotter Fuggemålen
Niels Månson Lijdha   Nils Månsson Lida
H:Elin Larsdotter  2 Elin Larsdotter Lida
Anders Håkonson: Siö   Anders Håkansson Sjö
H:Elin Pedhersdotter    Elin Persdotter Sjö
P. Ramborgh Jönsdot  3 Ramborg J-dotter Sjö
Jöns Staphans: Råtneby   Jöns Stefansson Rottnaby
H:Elin Thorsdoter  2 Elin Torsdotter Rottnaby
Oluf Joenson: Kyringstorp   Olof J-sson Kyringstorp
H:Karin Jönsdotter  2 Karin J-dotter Kyringstorp
Lars Joenson: Rosan   Lars J-sson Rosan
H:Karin Svänsdoter  2 Karin Svensdotter Rosan
Arfvid Larson: Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
H:Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Kårarp
Håkon: Lilla Grönelijdh 1 Håkan   Lilla Grönlid
Joen:  St. Grönelijdh   J   Stora Grönlid
H:Elin Svänsdotter  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Svänson: Skijndery   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brijtta Ellfsdoter  2 Britta Elfsdotter Skinnaryd
Jöns Svänson: Kulla 1 Jöns Svensson Kulla
Per Månson: Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
H:Segred Andersdot    Sigrid Andersdotter Lundstorp
dot. Brijtta Nielsdotter  3 Britta Nilsdotter Lundstorp
Håkon Thorson: Bännarp   Håkan Torsson Bänarp
H:Ingeborgh Svänsdot  2 Ingeborg Svensdotter Bänarp
Johan Hanson: Härstesbo   Johan Hansson Härstensbo
H:Ingeborgh Jonsdot    Ingeborg J-dotter Härstensbo
S.Nils Johanson  3 Nils Johansson Härstensbo
Erich Påfvälls: Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H: Arina Nielsdotter  2 Arina Nilsdotter Slättna
Niels Påfvällson: Skifvärstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingred Larsdotter  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Måns Person: Hagersry   Måns Persson Hagersryd
H:Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Hagersryd
Erich Joenson ibidem   Erik J-sson Hagersryd
H:Lisbet Månsdott  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
(?) Person ibidem   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdoter  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänson ibidem   Olof Svensson Hagersryd
dot.Ingeborgh Olsdoter  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Erich Svänson ibidem   Erik Svensson Hagersryd
H:Karin Bengtsdoter  2 Karin Bengtsdotter Hagersryd
Niels Larson ibidem   Nils Larsson Hagersryd
H:Brijtta Jönsdoter    Britta J-dotter Hagersryd
H:Kirstin I Råsa 1 Kerstin   Råsa
Per Thorson  ibidem   Per Torsson Råsa
dot.Ingeborgh Persdot  2 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Sväns: Grijmbergh   Lars Svensson Grimberg
H:Kerstin Svänsdoter  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Brijtta:  Rijsan   Britta   Risan
Håkon Månson ibid   Håkan Månsson Risan
H:Ingeborgh Joensdot  3 Ingeborg J-dotter Risan
Per Person: Sällery   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Joensdot    Ingeborg J-dotter Sälleryd
Måns Person Ibid   Måns Persson Sälleryd
H:Karin Persdoter  4 Karin Persdotter Sälleryd
Lars Udson: Lutarp   Lars Uddsson Lutarp
H:Karin Nielsdot  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Anderson ibidem   Hans Andersson Lutarp
H:Ingred Svänsdotter  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Måns Larson: Löönås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmudsdoter  2 Karin Gudmundsdotter Lönnås
Lars Anderson: Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdoter  2 Anna Persdotter Härstensbo
Måns Håkonson ibidem   Måns Håkansson Härstensbo
H:Lisbet Andersdottet  2 Elisabet Andersdotter Härstensbo
H:Karin Börgesdot: Prästkulla   Karin Börjesdotter Prästkulla
S. Mickall Svänson  2 Mikael Svensson Prästkulla
Joen Joens: Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunnel Olufsdoter    Gunnel Elfsdotter Högaskog
Svän Gudmundson ibidem 3 Sven Gudmundsson Högaskog
Måns Gudmundson: Böttery   Måns Gudmundsson Bötteryd
H:Brijtta Andersdotter  2 Britta Andersdotter Bötteryd
dot.Marit Månsdot  1 Marit Månsdotter Bötteryd
Per Eskiellson. Flathult   Per Eskilsson Flathult
H:Segred Joensdot    Sigrid J-dotter Flathult
dot.Karin Persdotter  3 Karin Persdotter Flathult
Gudmund Niellson: Boda   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijtta Svänsdoter  2 Britta Svensdotter Boda
Niels Person: Biäsarp   Nils Persson Bjässarp
H:Ingeborgh Håkonsdotter    Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
dr Per Arfwidson  3 Per Arvidsson Bjässarp
Svän Niellson: Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segred Nielsdot    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
dot.Ingierd Svänsdoter  3 Ingrid Svensdotter Stockeryd
Thore Lars: Maggarp   Tore Larsson Maggarp
H:Ingerd Nielsdot  2 Ingrid Nilsdotter Maggarp
Svän Ellfson: Hunsnäs   Sven Elfsson Hunsnäs
H:Kirstin Danielsdotter  2 Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
Oluf Jönson: Uphöreda   Olof J-sson Upphörda
H:Ingerd Persdot    Ingegärd Persdotter Upphörda
Svän Månson ibid   Sven Månsson Upphörda
H:Ingerd Olsdot    Ingegärd Olofsdotter Upphörda
dr Joen Månson  5 J Månsson Upphörda
Lars Svänson: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
H:Karin Mårthensdot    Karin Mårtensdotter Broddarp
P.Karin Joensdotter  3 Karin J-dotter Broddarp
Svän Börges ibidem   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunnell Lindormsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Per Niellson: Häslås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingred Persdotter  2 Ingegärd Persdotter Hässelås
Måns Dauidson: Holmsery   Måns Davidsson Holmseryd
P.Mallin Dauidsdoter  2 Malin Davidsdotter Holmseryd
H:Ingeborgh: Lilla Häslåås 2 Ingeborg   Lilla Hässelås
Jöns Person: Dängestorp   Jöns  Persson Dängsetorp
H:Bengta Nielsdotter  2 Bengta Nilsdotter Dängsetorp
Niels Svänson: Sjöarp   Nils Svensson Sjöarp
Niels Knutson ibidem   Nils Knutsson Sjöarp
H:Ingred Joensdoter  3 Ingegärd J-dotter Sjöarp
H:Ingred Persdot: Möllery   Ingegärd Persdotter Mölleryd
P.Ingred Jönsdoter  2 Ingegärd J-dotter Mölleryd
Anders Sväns: Kiällery   Anders Svensson Källeryd
H:Kirstin Pedersdoter  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Anders Larson: Foglarp   Anders Larsson Fåglarp
H:Ingeborgh Andersdoter  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Per Påfvällson: Kärr   Per Påvelsson Kärr
H:Kirstin Persdot    Kerstin Persdotter Kärr
S. Påfväll Pers  3 Påvel Persson Kärr
Carll Lars: Springarp   Karl Larsson Springarp
H: Kirstin Haraldsdot  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Niells: Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingred Pärsdoter  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin: Skifvärstad   Karin   Skiverstad
S:Mathis Larson  2 Mats Larsson Skiverstad
Ingell Joensson: Stensgiöll   Ingeld J-sson Stensgöl
P.Ingerd Andersdoter  2 Ingegärd Andersdotter Stensgöl
Per Svänson ibidem 1 Per Svensson Stensgöl
Joen:  Bållebo 1 J   Bällebo
Lars Sväns: Narbo 1 Lars Svensson Narebo
H:Kirstin Jönsdot    Kerstin J-dotter Narebo
S.Jöns Larson  3 Jöns Larsson Narebo
Måns Jons; Kolshester   Måns J-sson Kålshester
H:Ingeborg Svänsdot    Ingeborg Svensdotter Kålshester
P.Ingred Jonsdoter  3 Ingrid J-dotter Kålshester
Jöns:  Hållahester   Jöns   Hällahester
H:Marit Persdot    Marit Persdotter Hällahester
H:Kirstin Eskielsdot  3 Kerstin Eskilsdotter Hällahester
Niels Måns: Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijta Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Niels Udson: Hökesiöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Rafvälsdot    Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
P.Karin Udsdoter  3 Karin Uddsdotter Högsjöhult
Jöns Person: Skifvärstad   Jöns Persson Skiverstad
H:Kirstin Persdot    Kerstin Persdotter Skiverstad
P.Anna Månsdot  3 Anna Månsdotter Skiverstad
Niels Jöns: Bråddemålen 1 Nils J-sson Broddemålen
Ebbe Åkes: Byaquarn   Ebbe Åkesson Byakvarn
H:Kirstin Joensdot  2 Kerstin J-dotter Byakvarn

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.