Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1647

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erich Andeherson: Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnill Nielsdotter  2 Gunnel Nilsdotter Priarp
Johan Hansson: Klacken   Johan Hansson Klacken
H:Ingeborgh Joensdott  2 Ingeborg J-dotter Klacken
Börie Thorson: Skedhult   Börje Torsson Skedhult
H:Karin Ericksdott  2 Karin Eriksdotter Skedhult
H:Karin Carlsdotter ibidem 1 Karin Karlsdotter Skedhult
K.Jöns Börson ibidem 1 Jöns Börjesson Skedhult
dragon Niels Börgeson ibidem 1 Nils Börjesson Skedhult
Benght Person: Hålstesbo 1 Bengt Persson Holstensbo
Lars Jönson ibidem 1 Lars J-sson Holstensbo
Erich joenson: Ekerydh   Erik J-sson Ekeryd
H:Karin Bengtsdott  2 Karin Bengtsdotter Ekeryd
Niel Svänson ibidem 1 Nils Svensson Ekeryd
H:Karin Svänsdotter ibidem 1 Karin Svensdotter Ekeryd
Joen Smedh ibidem   J Smed Ekeryd
H:Ingrid Olsdotter i Hökesiöhult   Ingrid Olofsdotter Högsjöhult
dot.Margreta Larsdot  2 Margareta Larsdotter Högsjöhult
Måns Jönson: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Ragnill Svänsdott    Rakel Svensdotter Broddemålen
dot.Karin Månsdott  3 Karin Månsdotter Broddemålen
Sir(?)iant Per Nilson i Fuggemålen   Per Nilsson Fuggemålen
H.Karin Nielsdotter  2 Karin Nilsdotter Fuggemålen
H:Elin Jonsdot: Lijdha 1 Elin J-dotter Lida
Jöns Person: Siöö   Jöns Persson Sjö
dot:Karin Jönsdot    Karin J-dotter Sjö
dot:Ramborgh Jönsdot  3 Ramborg J-dotter Sjö
Jöns: Råtnaby   Jöns   Rottnaby
H:Elin Thorsdotter  2 Elin Torsdotter Rottnaby
(?) Karin Larsdotter  1 Karin Larsdotter Rottnaby
Oluf joenson: Kyringstorp 1 Olof J-sson Kyringstorp
Lars: Rosan   Lars   Rosan
H:Karin Svänsdot    Karin Svensdotter Rosan
dot.Karin Larsdot  3 Karin Larsdotter Rosan
Arfvidh i Kårarp   Arvid   Kårarp
H:Marit Månsdott  2 Marit Månsdotter Kårarp
Håkon: Lilla Grönelij   Håkan   Lilla Grönlid
H:Marit Ellfsdot  2 Marit Elfsdotter Lilla Grönlid
Joen : St. Grönelidh   J   Stora Grönlid
H:Elin Svänsdott  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Svänson: Skijndery   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brijtta Elfsdot  2 Britta Elfsdotter Skinnaryd
Bengt Person: Kulla   Bengt Persson Kulla
Jöns Svänson ibidem 2 Jöns Svensson Kulla
Per Månson: Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
H.Segrid Andersdotter    Sigrid Andersdotter Lundstorp
dot.Brijtta Nielsdot  3 Britta Nilsdotter Lundstorp
Håkon Joenson i Bänarp   Håkan J-sson Bänarp
H:Marina Joensdott  2 Marina J-dotter Bänarp
Erich Påfvällson: Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H: Arina Nilsdott  2 Arina Nilsdotter Slättna
Niels Påfvälls: Skifvärstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingierd Larsdot  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Måns Person: Hagersry   Måns Persson Hagersryd
H:Marit Månsdott  2 Marit Månsdotter Hagersryd
Erich Joenson ibidem   Erik J-sson Hagersryd
H:Lisbet Månsdot  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Locke Person ibidem   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdotter  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänson ibidem   Olof Svensson Hagersryd
dot. Ingeborgh Olsd  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
Niels Larson ibidem   Nils Larsson Hagersryd
H:Brijtta Jönsdot  2 Britta J-dotter Hagersryd
Per Svänson: Råsa   Per Svensson Råsa
son Jöns Person  2 Jöns Persson Råsa
Per Thorson ibidem   Per Torsson Råsa
H:Ingeborgh Persdott  2 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Svänson: Grimbergh   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin Svänsdott  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Brijtta: Rijsan   Britta   Risan
dräng Håkon Månson  2 Håkan Månsson Risan
Per Person: Sällery   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Jönsdot  2 Ingeborg J-dotter Sälleryd
Måns Person ibidem   Måns Persson Sälleryd
H:Karin Persdotter  2 Karin Persdotter Sälleryd
Lars Uddson: Lutarph   Lars Uddsson Lutarp
H:Karin Nielsdott  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Anderson ibidem   Hans Andersson Lutarp
H:Ingrid Svänsdotter    Ingrid Svensdotter Lutarp
S.Svän Hanson  3 Sven Hansson Lutarp
Måns Larson: Löönås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmundsdot    Karin Gudmundsdotter Lönnås
dot.Elin Månsdotter  3 Elin Månsdotter Lönnås
Lars Anderson: Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdotter  2 Anna Persdotter Härstensbo
K.Daniell Anderson ibidem 1 Daniel Andersson Härstensbo
Måns Håkonson ibidem   Måns Håkansson Härstensbo
H:Elizabet Andersd  2 Elisabet Andersdotter Härstensbo
H:Karin Börgsd: Prästkulla   Karin Börjesdotter Prästkulla
dot.Ingrid Svänsdot  2 Ingegärd Svensdotter Prästkulla
Joen Joenson: Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunnell Elfsdot    Gunnel Elfsdotter Högaskog
dot. Marit Joensdot  3 Marit J-dotter Högaskog
Måns: Böttery   Måns   Bötteryd
H;Brijtta Jönsdotter    Britta J-dotter Bötteryd
dot.Marit Månsdot  3 Marit Månsdotter Bötteryd
Per: Flathult   Per   Flathult
H:Segrid Joensdotter  2 Sigrid J-dotter Flathult
Gudmund Nielson: Bodha   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijtta Svänsdotter  2 Britta Svensdotter Boda
Niels Person: Biäsarp   Nils Persson Bjässarp
P.Ingeborg Håkonsdot    Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
P.Kirstin Håkonsdot    Kerstin Håkansdotter Bjässarp
Inh:Karin Hansdot ibid 4 Karin Hansdotter Bjässarp
Svän Nielson: Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segrid Nielsdot    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
dot.Ingred Svänsdot  3 Ingegärd Svensdotter Stockeryd
Thore larson i Maggarp   Tore Larsson Maggarp
H:Ingrid Nielsdot  2 Ingrid Nilsdotter Maggarp
Svän Olufson: Hunsnäs   Sven Olofsson Hunsnäs
H:Kirstin Danielsdott    Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
P.Ingeborg Thorsdotter  3 Ingeborg Torsdotter Hunsnäs
Oluf Jönson: Uphöreda   Olof J-sson Upphörda
H:Ingeborgh Persdott    Ingeborg Persdotter Upphörda
Svän Månson ibidem   Sven Månsson Upphörda
H:Ingrid Olufsdot  4 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Inh: Gudmund ibid quarnen 1 Gudmund   Upphörda
Lars Svänson: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
H:Karin Mårtensdot    Karin Mårtensdotter Broddarp
P.Karin Joensdott  3 Karin J-dotter Broddarp
Svän Börgeson ibidem   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunnell Linnarsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Mickall: Härstesbo   Mikael   Härstensbo
H:Karin Joensdot  2 Karin J-dotter Härstensbo
Per Nielson: Häslåås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingrid Persdot  2 Ingrid Persdotter Hässelås
Måns Person: Holmsery   Måns Persson Holmseryd
P.Malin Dagerson  2 Malin   Holmseryd
H:Ingeborg: L. Häslåås 1 Ingeborg   Lilla Hässelås
Jöns Person: Dängestorp   Jöns  Persson Dängsetorp
H:Bengta Nielsdot  2 Bengta Nilsdotter Dängsetorp
Erich i  S(?)torp   Erik   Smedstorp
H:Karin Bengtsdott  2 Karin Bengtsdotter Smedstorp
Börge: Siöarp   Börje   Sjöarp
Niels Svänson ibid   Nils Svensson Sjöarp
H:Kirstin Börgesdot  3 Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Inh:Gunnell Nielsd ibidem 1 Gunnel Nilsdotter Sjöarp
Måns Svänson: Möllery   Måns Svensson Mölleryd
H:Ingierd Pers(?)  2 Ingegärd Persdotter Mölleryd
Anders Svänson: Kiällery   Anders Svensson Källeryd
H:kirstin Persdotter  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Anders: Fuglarp   Anders   Fåglarp
H:Ingeborg Andersdot  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Per Påfvällson: Kierr   Per Påvelsson Kärr
H:Kirstin Persdotter  2 Kerstin Persdotter Kärr
Carll Larson: Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kirstin Haraldsdott  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Nielson: Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingrid Persdot  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin i Skifvärstadh   Karin   Skiverstad
S.Mattis Larson  2 Mats Larsson Skiverstad
Ingeld joens: Stensgiöll   Ingeld J-sson Stensgöl
H:Gunnell Persdotter    Gunnel Persdotter Stensgöl
P.Elin Andersdott  3 Elin Andersdotter Stensgöl
Joen i  Bollebo 1 J   Bällebo
Lars i  Narbo   Lars   Narebo
H:Karin Ericksdot  2 Karin Eriksdotter Narebo
Måns: Kålshester   Måns   Kålshester
H:Ingeborg Svänsdot    Ingeborg Svensdotter Kålshester
dot.Ingrid Joensdot  3 Ingrid J-dotter Kålshester
Jöns i Hellahester   Jöns   Hällahester
H:Marit Persdot    Marit Persdotter Hällahester
dot.Segrid Jönsdot  3 Sigrid Jönsdotter Hällahester
Niels Månson: Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijtta Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Niels Udson: Hökesiöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Rafvällsdot  2 Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
Jöns Person: Skifvärstad   Jöns Persson Skiverstad
H:Kirstin Persdott    Kerstin Persdotter Skiverstad
Piga Anna Månsdot  3 Anna Månsdotter Skiverstad
Niels i Bråddemålen 1 Nils   Broddemålen
Ebbe Åkeson: Byaquarn   Ebbe Åkesson Byakvarn
H:Kirstin Jansdotter    Kerstin J-dotter Byakvarn
Piga (?)  (?)      

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.