Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1656

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden Ort K1 K2 K3 K4
Anders Nilson i Hagersry hust: Kierstin Hagersryd 2      
Lars i S:g hust: Sissela Hagersryd 2      
Enckian Kierstin i S:g Hagersryd 1      
Låcke i S:g hust Kierstin Hagersryd 1     1
Pedher i Lunstorp hust: Karin Lundstorp 2      
Hemmingh i S:g hust Karin Lundstorp 2      
Swen i Hunsnäs hust: Gunnel Hunsnäs 2      
Joen i S:g hust Ingret Hunsnäs 2      
Måns i Biesarp hust: Ingierdh Bjässarp 2      
Giur i S:g hust:karin Bjässarp 2      
Håkon i Bänharp hust: Ingebor(?) Bänarp 2      
Joen i Ekerydh hust: Ingierdh Ekeryd 2      
Knecktahustrun Karin i S:g Ekeryd       1
Joen: Högaskogh hust:Gunnel Högaskog 2      
Joen i S:g hust Karin Högaskog 2      
Lars i Grimbergh hust:Kirstin Grimberg 2      
Mat(?)s i S:g hust:Karin Grimberg 2      
Pedher i Råsa hust: ingebor Råsa 2      
Lars i Herstensbo och hust: Anna Härstensbo 2      
Daniel i S:g: hust: Ingret Härstensbo 2      
Ryttare hustru Sara i Böttery Bötteryd 1      
Ryttare hustrun Ingret i s:g Bötteryd 1      
Ryttare(?) hustrun i Hökesiöhult Högsjöhult 1      
Gudmundh i Bodha hust: Britta Boda 2      
pigan Elin i Holstensbodh Holstensbo 1      
Lars i s:g: hust:Marit Holstensbo 1     1
Jöns i Narebodh drengh pigan Elin Narebo 2      
Måns i Bråddemålen hust: Raugel Broddemålen 2      
Drengen Erfwedh i s:g Broddemålen 1      
Swen i Skiefwerstadh hust: Märit Skivertstad 2      
Gudmundh i s:g: hust: Anna Skivertstad 2      
Enckian Ingierdh i Grönelidh Grönlid 1      
drengen Måns i s:g: Grönlid 1      
Håkon i Lilla Grönlidh hust Kirstin Lilla Grönlid 2      
Skinnarydh berättas wara säteri 2 Skinnaryd        
Gudmundh i Kulla hust: Ramborgh Kulla 2      
Nils i s:g hust: Karin Kulla 2      
Erfwedh i Kårharp hust: Märit Kårarp 2      
Swen i Rosan hust Botel(?) Rosan 2      
Pedher i Hagersrydh hust Elin Hagersryd 2      
Oluf i Ki(?)ringstorp hust: Karin Kyringstorp 2      
Bengt i Rottnaby hust: Britta Rottnaby 2      
Elof i Ernanäs hust: Karin Aranäs 2      
Anders i Siö hust: Elin Sjö 2      
Ioen i Magharp hust: Elin Maggarp 2      
Corporal Pedher i Lida hust: Anna Lida 1 1    
Drengen Pedher i s:g Lida 1      
Erick i Gagersrydh hust: Elisabet Hagersryd 2      
Måns i s:g hust: Märit Hagersryd 2      
Håkon i Rijsan hust: Ingebor Risan 2      
Corporal Nils i s:g hust: Britta Risan 1 1    
Peher i Ekesiöquarn hust: Märit Eksjökvarn 2      
Måns i Klacken hust:Ingebor Klacken 2      
Joen i s.g hust Britta Klacken 2      
Erick i priarp hust: Gunnel Priarp 2      
Mickel i Fuggemålen hust: Sara Fuggemålen 2      
Kneckta hustrun Britta i s:g Fuggemålen       1
Pedher i Sällery hust: Ingierdh Sälleryd 2      
Toor i s:g hust: Ingret Sälleryd 2      
Lutharp berättas wara sätteri Lutarp        
Nils i Lönås hust Elin Lönås 2      
Drengen Joen i s:g Lönås 1      
Mickel i Prästekulla hust Märit Prästkulla 2      
Pedher i Slätna hust: Elin Slättna 2      
Nils i  Flathult hust: Karin Flathult 2      
hustru Segrit i Ståckeredh Stockeryd 1      
drengen Måns i s:g: Stockeryd 1      
Ryttare hustru Anna i Skedhult Skedhult 1      
Jöns i s:g hust: Anna Skedhult 2      
Swen i Uphörda hust Ingret Uphörda 2      
Drengen Gudmund och Drengen Nils i s:g Uphörda 2      
Pedher i s:g hust: Kirstin Uphörda 2      
Pigan (?) Märit Uphörda 1      
Måns i s:g Inhyses hust Uphörda 1     1
Jöns i Dängestorp hust: Bengta Dängestorp 2      
dotteren Kirstin i s:g Dängestorp 1      
Jöns i Skefwersta hust Kirstin Skiverstad 2      
Måns Båtsman i s:g hust: Ingierdh Skiverstad 1   1  
Lars i Brodharp hust:Karin Broddarp 2      
pigan Ingret i s:g Broddarp 1      
Erick (?) hust: Karin  Broddarp 2      
Swen Gudmundson i Möleryd hust: Mräit Möllerryd 2      
Swen i s:g hust:Karin Möllerryd 2      
hustru Kirstin: Kiellerydh son(?) Peder Källeryd 2      
Måns i Foglarp hust:K(?) Fåglarp 2      
Matses i s:g Inhyses Fåglarp 1      
Nils i Siöharp hust: Kirstin Sjöarp 2      
Pedher i Kärr hust: Kirstin Kärr 2      
Påfwel i s:g hust Segrit Kärr 2      
Karl i Springharp hust:kirstin Springarp 2      
Börge i Hunsnäs hust Britta Hunsnäs 2      
Zachris i Smestorp hust: Smedstorp 2      
Ingeld i Stensgiöl hust: Karin Stensgöl 2      
pigan Märit i s:g Stensgöl 1      
Pedher i Häselås hust:Ingierdh Hässelås 2      
Ebbe i Holmesrydh hust:Kirstin Holmseryd 2      
Swen i Siefwersta hust: Ingierd Skiverstad 2      
Pedher i Herstensbodha hust:Ingebor Härstensbo 1     1
Lars i Ståckerydh hust:Ingret Stockeryd 2      
Ka(?)l i Ekerydh hust:Ingebor Ekeryd 2      
Swen i Hellahester hust: Kirstin Hällahester 2      
Torsten i Kolshester hust: Ingebor Kålshester 2      
Nils i Hökesiöhult hust: Ingierdh Högsjöhult 2      
Nils i Broddemålen hust Karin Broddemålen 1     1
Hustru Ingebor i Lilla Hesleås Hässelås 1      
pigan i s:g Kirstin säges wara knektens hustru Hässelås 1      

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.