Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1645

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erich Anders i Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnell Nilsdott    Gunnel Nilsdotter Priarp
dr. M(?) Heminghson  3 Mats Henningsson Priarp
Johan Hanson: Klacken   Johan Hansson Klacken
H:Ingeborgh Joensdot  2 Ingeborg J-dotter Klacken
Börge Thorson: Skedhult   Börje Torsson Skedhult
H:Karin Eriksdot    Karin Eriksdotter Skedhult
S.Niels Börieson  3 Nils Börjesson Skedhult
H:Karin Karlsdotter ibidem 1 Karin Karlsdotter Skedhult
Bängt Person i Hålstesbo   Bengt Persson Holstensbo
d.Brita Bängtsdot  2 Britta Bengtsdotter Holstensbo
Lars Person i  Ekekerydh   Lars Persson Ekeryd
H.Brita Svensdot  2 Britta Svensdotter Ekeryd
H:Karin Svänsd. ibidem 1 Karin Svensdotter Ekeryd
H:Ingrid Olufsdot; Hökesiöhult   Ingrid Olofsdotter Högsjöhult
d.Margreta Larsdot  2 Margareta   Högsjöhult
Joen Larson ibid   J Larsson Högsjöhult
H:Brijta Jonsdott  2 Britta J-dotter Högsjöhult
Måns Jöns: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Raguell Svänsdot    Rakel Svensdotter Broddemålen
d.Karin Månsdot  3 Karin Månsdotter Broddemålen
H:Karin Nilsdot: Fuggemålen 1 Karin Nilsdotter Fuggemålen
Lars Person i  Lijjda   Lars Persson Lida
H:Brita Larsdot  2 Britta Larsdotter Lida
Jöns Person: Siöö   Jöns Persson Sjö
d. Karin Jönsdot    Karin Jönsdotter Sjö
d.Ramborgh Jönsd  3 Ramborg Jönsdotter Sjö
Jöns: Råtnaby   Jöns   Rottnaby
H:Elin Thorisdot  2 Elin Torsdotter Rottnaby
Håkon Joens i Hunsnäs   Håkan J-sson Hunsnäs
H:Ingeborgh Svänsdot  2 Ingeborg Svensdotter Hunsnäs
Per Månson ibid   Per Månsson Hunsnäs
H:Anna Svänsdot  2 Anna Svensdotter Hunsnäs
Oluf;  Kyringstorp   Olof   Kyringstorp
H:Marit Joensdot    Marit J-dotter Kyringstorp
d.Anna Olufsdot  3 Anna Olofsdotter Kyringstorp
Lars: Rosan   Lars   Rosan
H:Karin Svänsdot    Karin Svensdotter Rosan
d.Karin Larsdot  3 Karin Larsdotter Rosan
Arfväd Larson i Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
H:Marit Månsdot    Marit Månsdotter Kårarp
P:Kirstin Larsdot  3 Kerstin Larsdotter Kårarp
Håkan: Lilla Grönelijdh   Håkan   Lilla Grönlid
H:Marit  Elfsdot  2 Margareta Elfsdotter Lilla Grönlid
Joen Olufs: St: Grönelijdh   J Olofsson Stora Grönlid
H:Elin Svänsdott  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Svänson: Skinnarydh   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brita Olufsdot  2 Britta Olofsdotter Skinnaryd
Bängt Person i  Kulla   Bengt Persson Kulla
H:Marit Månsdot  2 Marit Månsdotter Kulla
Piga Karin Pedersdot ibid 1 Karin Persdotter Kulla
Per Nielson: Lunstorp   Per Nilsson Lundstorp
H:Elin Thorisdot  2 Elin Torsdotter Lundstorp
Jöns Person: ibid   Jöns Persson Lundstorp
H:Kirstin Pedersdot  2 Kerstin Persdotter Lundstorp
Joen Joenson: Bänarp   J J-sson Bänarp
H:Elin Joensdott  2 Elin J-dotter Bänarp
Erik Påvälls; Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H:Arina Nielsdot  2 Arina Nilsdotter Slättna
H:Ingrid Thorisdot: Skefvärsta 1 Ingrid Torsdotter Skiverstad
Niels Påfvälson: Skefvärstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingierd Larsdot  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Lars Börgeson ibid   Lars Börjesson Skiverstad
H:Ingierd Nielsdot    Ingrid Nilsdotter Skiverstad
S.Niels Larson    Nils Larsson Skiverstad
S.Lars Larson  4 Lars Larsson Skiverstad
Måns Person: Hagersrydh 1 Måns Persson Hagersryd
Erich Joenson ibid   Erik J-sson Hagersryd
H:Elizabet Månsdot  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Låcke Person ibidem   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdott  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänson ibidem   Olof Svensson Hagersryd
dot.Ingeborgh Olufsdott  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
H:Ingrid Månsdot ibid 1 Ingrid Månsdotter Hagersryd
Svän Svänson ibid   Sven Svensson Hagersryd
H:Ingrid Månsdott  2 Ingrid Månsdotter Hagersryd
Per Svänson: Råsa   Per Svensson Råsa
S.Jöns Person    Jöns Persson Råsa
d.Ingeborgh Persdot  3 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Svänson: Grimbergh   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin S(?)dot  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Karin Nielsdot i Rijsan   Karin Nilsdotter Risan
H:Brita Nielsdot    Britta Nilsdotter Risan
dr Håkon Månson  3 Håkan Månsson Risan
Per Person: Sällerydh   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Joensdot    Ingeborg J-dotter Sälleryd
S.Måns Person  3 Måns Persson Sälleryd
Svän Ingeson: Lutarp   Sven Ingesson Lutarp
H:Anna Persdot    Anna Persdotter Lutarp
dot:Ingeborgh Svänsdot  3 Ingeborg Svensdotter Lutarp
Lars Udson ibid   Lars Uddsson Lutarp
Karin Nielsdot  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Anderson ibid    Hans Andersson Lutarp
H:Ingrid Svänsdot  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Måns Lars: Löönåås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudmundsdot  2 Karin Gudmundsdotter Lönnås
Lars Anderson: Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Pedersdot  2 Anna Persdotter Härstensbo
Måns Håkonson ibid   Måns Håkansson Härstensbo
H:Elizabet Andersdot  2 Elisabet Månsdotter Härstensbo
Suän Joenson; Prästkulla   Sven J-sson Prästkulla
H:Karin Böriesdot  2 Karin Börjesdotter Prästkulla
Joen Joenson: Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunnell Elofsdot    Gunnell Elofsdotter Högaskog
H:Karin Karllsdott  3 Karin Karlsdotter Högaskog
Måns; Bötterydh   Måns   Bötteryd
H:Brita Johansdot    Britta J-dotter Bötteryd
Peer:  Flathult   Per   Flathult
H:Segrid Joensdot  2 Sigrid J-dotter Flathult
Måns Person, ibid   Måns Persson Flathult
H:Karin Nielsdot  2 Karin Nilsdotter Flathult
Gudmund Nilson: Boda   Gudmund Nilsson Boda
H:Brita Suänsdot  2 Britta Svensdotter Boda
Niels: Biäsarp   Nils   Bjässarp
H:Marit Henningsdot    Marit Henningsdotter Bjässarp
P:Ingeborgh Håkonsdot    Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
P:Kirstin Håkonsdot    Kerstin Håkansdotter Bjässarp
Inh:Karin Hansdot ibid 5 Karin Hansdotter Bjässarp
Suän Nils; Ståckerydh   Sven Nilsson Stockeryd
H:Segrid Nielsdot    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
d.Ingierd Suänsdot  3 Ingegärd Svensdotter Stockeryd
Per Jönson: Maggarp   Per Jönsson Maggarp
H:Elin Joensdott    Elin J-dotter Maggarp
Piga Kirstin Pedersdot  3 Kerstin Persdotter Maggarp
H:Kirstin Danielsd. Hunsnäs   Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
P:Ingierd Johansdot  2 Ingrid J-dotter Hunsnäs
Oluf Jöns; Uphöreda   Olof Jönsson Upphörda
H:Ingeborgh Pedersd  2 Ingeborg Persdotter Upphörda
Suän Månson Ibidem   Sven Månsson Upphörda
H:Ingrid Olufsdot;  2 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Lars Svänson; Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
P:Karin Joensd.    Karin J-dotter Broddarp
P:Ingrid Larsdot  3 Ingrid Larsdotter Broddarp
Svän Börgeson ibid   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunnell Linnarsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Mickell Härstesbo   Mikael   Härstensbo
H:Karin Jonsdot  2 Karin J-dotter Härstensbo
Per Nilson: Häslåås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingried Pedersdott    Ingrid Persdotter Hässelås
P:Elin Nielsdot  3 Elin Nilsdotter Hässelås
Måns; Hålmserydh 1 Måns   Holmseryd
H:Ingrid Mårtensd; L.Hälås 1 Ingrid Mårtensdotter Lilla Hässelås
H:Kirstin Månsd: Dängestorp   Kerstin Månsdotter Dängestorp
P:Karin Karllsdot  2 Karin Karlsdotter Dängestorp
Erick: Smestorp   Erik   Smedstorp
H:Karin Bengtsdot  2 Karin Bengtsdotter Smedstorp
Börge; Siöarp   Börje   Sjöarp
H:Kirstin Nielsdot    Kerstin Nilsdotter Sjöarp
P:Kirstin Böriesd  3 Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Inh:Gunnell Nielsdot ibid 1 Gunnel Nilsdotter Sjöarp
Måns Sväns; Möllerydh   Måns Svensson Mölleryd
H:Ingierd Pedersdot    Ingegärd Persdotter Mölleryd
d.Hans Joenson  3 Hans   Mölleryd
Per Sväns; Hafserydh   Per Svensson Havseryd
d.Elin Pedersdot  2 Elin Persdotter Havseryd
Anders; Kiällerydh   Anders   Källeryd
H:Kirstin Pedersdot  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Anders: Fuglarp   Anders   Fåglarp
H:Ingeborgh Andersdot  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Joen Pers; Kier   J Persson Kärr
h:Gunnell karlsdot  2 Gunnel Karlsdotter Kärr
Carll Lars: Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kirstin Haraldsdot  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Nielson: Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingrid Pedersdot  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin Pedersdot Skifärstad 1 Karin Persdotter Skiverstad
Ingäll Joenson; Stensgiöl   Ingeld J-sson Stensgöl
H:Gunnel Peedrsdot    Gunnel Persdotter Stensgöl
P:Elin Andersdot  3 Elin Andersdotter Stensgöl
Joen: Bållebo   J   Bällebo
H:Elin Eriksdot  2 Elin Eriksdotter Bällebo
Lars: Narbo   Lars   Narebo
H:Karin Eriksdot    Karin Eriksdotter Narebo
S.Per Larson  3 Per Larsson Narebo
Jöns Pederson: Hällahester   Jöns Persson Hällahester
H:Marit Pedersdot  2 Marit Persdotter Hällahester
H:Marit Joensdot ibid 1 Marit J-dotter Hällahester
H:Bängta Olufsd ibid 1 Bengta  Olofsdotter Hällahester
Måns: Kålshester   Måns   Kålshester
H:Segrid Ingellsdot  2 Segrid Ingeldsdotter Kålshester
Piga Sisilla Månsdot ibid 1 Sisella Månsdotter Kålshester
Piga Ingrid Joensdot ibid 1 Ingrid J-dotter Kålshester
Niels Månson: Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brita Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Nils Uds: Hökesjöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Rafuellsdot  2 Elin   Högsjöhult
Peer Torson; Skifvärsta   Per Torsson Skiverstad
H:Elin Månsdot  2 Elin Månsdotter Skiverstad
Piga Kirstin Arfsd: Ekerydh: 1 Kerstin Arvidsdotter Skiverstad