Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1652

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
E(?) Anderson Priarp 1 Erik Andersson Priarp
R.Peer Peerson: Skedhult   Per Persson Skedhult
K.Jöns Börgeson    Jöns Börjesson Skedhult
Anna Nillsdåtter I(?)  3 Anna Nilsdotter Skedhult
(?) Nills Salmonson: Hökesiöhult   Nils Salomonsson Högsjöhult
Lars Joenson ibidm   Lars J-sson Högsjöhult
H:Marit Joensdotter  3 Marit J-dotter Högsjöhult
Måns Jönson Broddemålen   Måns J-sson Broddemålen
son Joen Månson  2 J Månsson Broddemålen
H:Ka(?) Arf(?)dotter Fuggemålen   Karin   Fuggemålen
Måns: Lijdha 1 Måns   Lida
Anders: Sjö   Anders   Sjö
H:Elin Peersdotter  2 Elin Persdotter Sjö
Oluf Kyringstorp   Olof   Kyringstorp
H:karin jönsdåtter  2 Karin J-dotter Kyringstorp
Sven Larson Rosan   Sven Larsson Rosan
H:(?) Nillsdotter  2   Nilsdotter Rosan
son i  Ängsnäs? 1     Ängsnäs
Bengt Andson Råtnaby 1 Bengt Andersson Rottnaby
Arfwedh Kårarp   Arvid   Kårarp
H:Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Kårarp
Håkon Anderson L:Grönelijdh   Håkan Andersson Lilla Grönlid
H:Mar(?)t Elfsdåtter  2 Marit Olofsdotter Lilla Grönlid
H:Ingredh Peersdåtter S:Grönelij   Ingrid Persdotter Stora Grönlid
drengh Nills Andersson  2 Nils Andersson Stora Grönlid
H:Britta Skinnarydh 1 Britta   Skinnaryd
Per Månson Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
piga Britta Nilsdåtter  2 Britta Nilsdotter Lundstorp
Håkon Torstenson Bänarp   Håkan Torstensson Bänarp
H:Ingeborgh Suensdåtter  2 Ingeborg Svensdotter Bänarp
Per Torson Slätna   Per Torsson Slättna
hans hustru ibidem 2     Slättna
Nills Påvelson Sk(?)fvärstadh   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingredh Larsdåtter  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Sven Arfvädhson ibidem   Sven Arvidsson Skiverstad
hans hustru Marit  2 Marit   Skiverstad
H:Kerstin Holmstensbo 1 Kerstin   Hollstensbo
Börge Ekerydh(?) 1 Börje   Ekeryd
H:Anna Peersdotter  2 Anna Persdotter Ekeryd
Måns Person Hagersrydh   Måns Persson Hagersryd
H:Marätt Månsdåtter  2 Marit Månsdotter Hagersryd
Erik Joenson ibidem   Erik J-sson Hagersryd
E(?)t Månsdåtter  2 Elisabet Månsdotter Hagersryd
Låcke Peerson ibidem   Låcke Persson Hagersryd
hans hustru ibidem 2     Hagersryd
Lars Joenson ibidem 1 Lars J-sson Hagersryd
Lars Uddson ibidem   Lars Uddsson Hagersryd
H: (?)dh Larsdåtter  2   Larsdotter Hagersryd
H.Kirstin D(?)lsdåt ibidem 1 Kerstin Danielsdotter Hagersryd
H.Kirstin Larsdåtter Råsa 1 Kerstin Larsdotter Råsa
Per Larson ibidem   Per Larsson Råsa
H.Ingeborgh Peersdåtter  2 Ingeborg Persdotter Råsa
H. ibidem 1     Råsa
Lars Suenson Grimberga   Lars Svensson Grimberg
H.Kirstin Suensdåtter  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
Mattis Larson ibidem 1 Mats Larsson Grimberg
H.Britta Rijsan 1 Britta   Risan
Håkon Månson ibidem   Håkan Månsson Risan
h.Ingeborgh Jonsdåtter  2 Ingeborg J-dotter Risan
Peer (?)son Sällerydh   Per   Sälleryd
(?) Ingredh Ionsdåtter  2 Ingrid J-dotter Sälleryd
Tore Larson ibidem   Tore Larsson Sälleryd
H.Ingredh Nillsdotter  2 Ingrid Nilsdotter Sälleryd
Lars Uddson Lutarp   Lars Uddsson Lutarp
h.karin nillsdåtter  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Andersson ibidem   Hans Andersson Lutarp
h.Ingridh Suensdotter  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Nills Jonson Lönås   Nils J-sson Lönnås
h. Elin Nillsdåtter  2 Elin Nilsdotter Lönnås
Lars Andersson Härstensbo   Lars Andersson Härstensbo
h.Anna Persdotter    Anna Persdotter Härstensbo
son Daniell Andersson  3 Daniel Andersson Härstensbo
Måns Håkansson ibidem   Måns Håkansson Härstensbo
h.E(?)beth  2 Elisabet   Härstensbo
h.Karin Börgesdotter Prestakulla   Karin Börjesdotter Prästkulla
Mickell Svenson ibidem 2 Mikael Svensson Prästkulla
Joen Joenson Högaskogh   J J-sson Högaskog
h.gunnell Elfsdåtter  2 Gunnel Olofsdotter Högaskog
Per Arfuedhson Bytterydh   Per Arvidsson Bötteryd
Jöns ibidem   Jöns   Bötteryd
h. Maritt Månsdotter  3 Marit Månsdotter Bötteryd
(?)mundh Bodha       Boda
h.Britta Suensdåtter  2 Britta Svensdotter Boda
Nills Nillson Flathult   Nils Nilsson Flathult
hans hustru ibidem 2     Flathult
Måns Håkonsson Biässarph   Måns Håkansson Bjässarp
h.Ingiärdh Suensdåtter    Ingegärd Svensdotter Bjässarp
piga Kirstin Suensdotter  3 Kerstin Svensdotter Bjässarp
Suen Nillson Ståckerydh   Sven Nilsson Stockeryd
h.Segridh Nillsdåtter  2 Sigrid Nilsdotter Stockeryd
Joen Elfson Maggarp   J Olofsson Maggarp
h.Suensdåtter  2   Svensdotter Maggarp
Oluf Uphöreda   Olof   Upphörda
drengh Per Olufson  2 Per Olofsson Upphörda
Suenn Månson ibidem   Sven Månsson Upphörda
h.Ingredh Olufsdåtter  2 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Lars Suenson Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
h.Karin Mårtensdåtter  2 Karin Mårtensdotter Broddarp
piga K(?) Joensdåtter      J-dotter Broddarp
Per Skomakare ibidem 2 Per Skomakare Broddarp
Suenn Bråddarph 1 Sven   Broddarp
Peer  Hässleås   Per   Hässelås
h.Ingredh Peersdåtter  2 Ingrid Persdotter Hässelås
h.kirstin jonsdåtter holmsery 1 Kerstin J-dotter Holmesryd
h.Ingeborgh lilla heslås 1 Ingeborg   Lilla Hässelås
Jöns Person Dengestorph   Jöns Persson Dängestorp
h:Bengdta Nillsdåtter  2 Bengta Nilsdotter Dängestorp
Nills Knutson siöarph   Nils Knutsson Sjöarp
Nills Nillson ibidem 2 Nils Nilsson Sjöarp
Anders Kiällerydh   Anders   Källeryd
h.Kirstin Persdotter  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Måns Svenson foglarph   Måns Svensson Fåglarp
h.karin månsdåtter  2 Karin Månsdotter Fåglarp
peer påfvelson kiärr   Per Påvelsson Kärr
h.kirsten persdåtter  2 Kerstin Persdotter Kärr
Carll Larson Springarph   Karl Larsson Springarp
h.kirsten haraldsdåtter  2 Kerstin Haraldsdotter Springarp
Lars Ståckerydh   Lars   Stockeryd
h.ingredh persdåtter  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
h.karin Skeefuerstadh 1 Karin   Skiverstad
Ingell Jonson Steensgööl   Ingeld J-sson Stensgöl
h.Karin Persdåtter    Karin Persdotter Stensgöl
h.Sigredh Joensdåtter ibidem 3 Sigrid J-dotter Stensgöl
Joen Bällabo 1 J   Bällebo
Lars Narebo   Lars   Narebo
son Jöns Larson  2 Jöns Larsson Narebo
Måns Hällahester   Måns   Hällahester
h.Ingeborgh Suensdåtter  2 Ingeborg Svensdotter Hällahester
Jöns Hällahester   Jöns   Hällahester
h.kirsten Eskilsdåtter??  2 Kerstin Eskilsdotter Hällahester
Nills Hunsnääs   Nils   Hunsnäs
h.Britta Månsdåtter  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
h.Karin Nillsdåtter ibidem 1 Karin Nilsdotter Hunsnäs
Nills Uddson hökesiöhullt   Nils Uddsson Högsjöhult
h. ingredh  (?)dåtter    Ingrid   Högsjöhult
(?) Oluf Matson ibidem 3 Olof Matsson Högsjöhult
Jöns Skifuärstadh   Jöns   Skiverstad
h.Kirstin persdåtter  2 Kerstin Persdotter Skiverstad
Måns Larson ibidem 1 Måns Larsson Skiverstad
Nills Suänson Bråddemålen 1 Nils Svensson Broddemålen
Per Nillson Byaquarnen   Per Nilsson Byakvarn
hans hustru ibidem       Byakvarn
Mattis smestorp 1 Mats   Smedstorp
Joen Olufson klacken 1 J Olofsson Klacken
Suen Håkonson möllerydh   Sven Håkansson Mölleryd
sonen ibidem       Mölleryd
h.karin joensdåtter  3 Karin J-dotter Mölleryd

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.