Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1655

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden Ort K1 K2 K3 K4 K5 K6
Enki(?) Kerst(?) i Hagersiöö Hagersryd 1          
Andärs Nielsso(?) i S:g med sin Hustru Hagersryd 2          
Lars i S:g medh sin hustru Hagersryd 2          
Lars (?) i S:g med sin hustru Hagersryd 1     1    
Peder i Lundestorp Hustru Karin Lundstorp 2          
Sonen Hemingh Lundstorp 1          
Swän i Hunnsnäs med sin hustru Hunsnäs 2          
Joen i S:g med sin hustru Ingred Hunsnäs 2          
Måns i Biä(?)ssarp med sin hustru Bjässarp 2          
Joedh i S:g med sin hustru Bjässarp 1         1
Håkoen i Bähnnarp med sin hustru Bänarp 2          
Joen Månsson i Ekerydh med sin hustru Ekeryd 2          
Inhyses Biörghe i S:g med sin hustru Ekeryd 2          
Enchkhustru Karin i S:g Ekeryd 1          
Joen i Högask(?)gh med sin hustru Högaskog 2          
Enchkhustru Karin i S:g Högaskog 1          
Lars i Grimbergh med sin hust Grimberg 2          
Matz i S:g med sin hustru Grimberg 2          
Peder i Råhsa Hust Ingebrogh Råsa 2          
Hustru Anna i Härstensboodha Härstensbo 1          
Sonen Daniell med sin hustru Härstensbo 2          
Jönns i Bötteryd med sin hust Sahra Bötteryd 2          
Måns: i S:g med sin hustru Bötteryd 2          
Joen i S:g med sin hustru Bötteryd 2          
(?) Niels i Hökesiöhult med sin hust Högsjöhult 1   1      
Gumundh i Bodha med sin hustru Boda 2          
Pigan Elin i Herstensbodha med sin Härstensbo 1          
Lars i S:g hustru Marith Härstensbo 1         1
dreeng Jöns i Nahrebo Syster Elin Narebo 2          
Jordh i Bråddemåhlen Broddemålen 1          
Swän i Giefwerstadh med sin hust Skiverstad 2          
Gumudh i S:g med sin hustru Skiverstad 2          
Befalningsman Niels i Grönlijd Grönlid 1          
Hustru Ingredh drengh Joen Grönlid 2          
Håko(?)s Ibid(?) med sin hustru Grönlid(?) 1       1  
dotteren Anna Grönlid(?) 1          
Hust B(?)a i Skinnaryd dott(?) Skinnaryd 2          
Gumundh i Kuhla med sin hustru Kulla 2          
Niels i s:g med sin hustru Kulla 2          
Arfwädh i Kåhrarp med hust Kårarp 2          
Swän i Roosan med sin hustru Rosan 2          
Swän i Hagersiö med sin hustru Hagersryd 1         1
Oluf i Kiöringstorp Hust: Kyringstorp 2          
Bengdt i Rottnaby med hust Rottnaby 2          
Elof i Ahrnanäs med sin hust Aranäs 2          
Ench(?)hustrun Anna i s:g Aranäs 1          
Anders i Siöö med hustru Sjö 2          
Joen i Magarp med sin hustru Maggarp 2          
Corp: Peder i Lijdha hustru Anna Lida 1 1        
Erich i Hagersrydh med hust Hagersryd 2          
Måns i S:g med sin hustru Hagersryd 2          
Håko(?) i Rijsan(?) med sin hustru Risan 2          
Corp Niels(?) i s:g med sin hustru Risan   1     1  
Peder i Ekesiöquarn med hust Eksjökvarn 2          
Joen i Klacken med sin hustru Klacken 2          
Anders i Prijarp med sin hustru Priarp 1          
Knecht Mickell i Fuggemohlen hust Fuggemålen 1     1    
Knecht Niels i s:g med sin hust Fuggemålen 1     1    
Peder i Sällerydh hustrun Sälleryd 2          
Thor i s:g med sin hustru Sälleryd 2          
Niels i Löhnåhs med sin hustru Lönås 2          
Hans i Lutarp med sin hustru Lutarp 2          
Lars i s:g hustru Karin Lutarp 2          
Mickell i Prästekuhla med sin hustru Prästkulla 2          
Peder i Slättna med sin hustru Slättna 2          
Niels i Flathult med sin hustru Flathult 2          
Enkie hust Segredh i Stockerydh Stockeryd 1          
(?) Stockeryd(?) 1          
Rytt Pedher i Skedhult med sin hustru Skedhult 1   1      
Jöns i s:g med sin hustru Anna(?) Skedhult 2          
Pedher i Ophördha med sin hustru Uphörda 2          
Swen i s:g med sin hustru drengh Uphörda 3          
Inhyses Måns i s:g med sin hustru Uphörda           2
Jöns i Dängestorp med sin hust Bengta Dängestorp 2          
Jöns i Skefwärstadh med sin hustru Skiverstad 2          
Inhyses Måns Båtsman i s:g med sin hustru Skiverstad 1     1    
Lars i Broddarp med sin hustru Broddarp 1       1  
Pigan Ingridh Broddarp 1          
Erich Ibidm med sin hustru Broddarp 2          
Swän i Mölleryddh H:Marith(?) Mölleryd 2          
Swän i s:g H:Karin(?) Mölleryd 2          
Anders i Kiähllerydh med sin hustru Källeryd 1       1  
sonen Pedher Källeryd 1          
Måns i Foeglarp hustru Karin(?) Fåglarp 2          
Niels i Sjöarp med sin hustru Sjöarp 2          
Pedher i Kiährr med sin hustru Kärr 2          
Påfwehl i s:g med sin hustru Kärr 2          
Carll i Springarp med sin hustru Springarp 2          
Enkan Brijta i Hunsnäs Hunsnäs 1          
Mats i Smedstorp med sin hustru Smedstorp 1         1
Ingeldh i Stensgiöhl med hustru Stensgöl 2          
Pedher i Häseleåhs med sin hustru Hässelås 2          
Ebbe i Holmesrydh med sin hustru Holmseryd 2          
Swän i Skefwerstadh med hust Skiverstad 1     1    
Peder i Herstesbodha hustru Härstensbo 2          
Lars i Stockerydh hustru Stockeryd 2          
Carll i Ekerydh med sin hustru Ekeryd 2          
Swän i Hällahester med sin hustru Hällahester 2          
Torsten i Kehlshester hustru Kålshester 2          
Niels i Hökesiöhult med sin hustru Högsjöhult 2          
Rytt Oluf Ibdm med sin hustru Högsjöhult 1   1      
Niels i Brodhemåhlen med sin hustru Broddemålen 2          
Pedher i Hässelåhs med sin hustru Hässelås 2          

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.