Mantalslängd Eksjö landsförsamling 1646

Åren 1643 till 1652 fördes ovanligt informationsrika mantalslängder för Eksjö landsförsamling och jag har efter bästa förmåga skrivit ned innehållet i dessa.

Jag har även kompletterat informationen med en spalt där jag normaliserat för- och efternamn samt ort. Värt att nämna är att jag använt ett eget(?) sätt att normalisera patrinomykon på namnen Jon, Joen och Johan då det förekommer så många varianter av varje. Jag har helt enkelt bakat ihop dessa namn till ett och trunkerat dem till "J-sson" och "J-dotter". Därmed försäkrar jag mig om att jag inte missar något när jag letar i mina filer. Däremot har jag inte blandat in Jöns i detta arbetssätt då det varit lättare att urskilja den namnformen från de övriga.

Text jag inte har lyckats tyda har jag ersatt med ett frågetecken inom parentes, (?).

Finner ni felaktigheter eller vill komplettera uppgifterna går det bra att kontakta mig så gör jag nödvändiga justeringar!

Text i längden   Normaliserat förnamn Normaliserat efternamn Ort
Erich Anderson: Priarp   Erik Andersson Priarp
H:Gunnel Nielsdot    Gunnel Nilsdotter Priarp
dr.Mathis Henningson  3 Mats Henningsson Priarp
Johan Hanson: Klacken   Johan Hansson Klacken
Ingeborg Joensdot  2 Ingeborg J-dotter Klacken
Börge Thorson: Skedhult   Börje Torsson Skedhult
H:Karin Erichdotter  2 Karin Eriksdotter Skedhult
Corp.Måns Person ibidem   Måns Persson Skedhult
H:Karin (?)lsdotter  2 Karin   Skedhult
K.Jöns Börgeson ibid 1 Jöns Börjesson Skedhult
dragon Niels Börgeson ibid 1 Nils Börjesson Skedhult
K.Lars Månson ibidem 1 Lars Månsson Skedhult
Bengt Person: Hålstesbo 1 Bengt Persson Holstensbo
Lars Jönson ibidem 1 Lars J-sson Holstensbo
Lars Person: Ekery   Lars Persson Ekeryd
H:Brijta Svänsdot  2 Britta Svensdotter Ekeryd
H:Karin Svänsdott ibid 1 Karin Svensdotter Ekeryd
Joen Smed ibidem 1 J Smed Ekeryd
H:Ingred Olufsdot: Hökesiöhult   Ingrid Olofsdotter Högsjöhult
dr.Margreta Larsdotter  2 Margareta Larsdotter Högsjöhult
Måns Jönson: Bråddemålen   Måns J-sson Broddemålen
H:Ragnell Svänsdot    Rakel Svensdotter Broddemålen
dot.Karin Månsdotter  3 Karin Månsdotter Broddemålen
Q(?) Per Nielson: Fuggemålen   Per Nilsson Fuggemålen
H:Karin Nielsdotter  2 Karin Nilsdotter Fuggemålen
H:Karin Matsdot: Lijdha 1 Karin Matsdotter Lida
Jöns Person: Siö   Jöns Persson Sjö
dot.Karin Jönsdot    Karin J-dotter Sjö
dot.Ramborgh Jönsdot  3 Ramborg J-dotter Sjö
Jöns: Råtnaby   Jöns   Rottnaby
H:Elin Thoresdot  2 Elin Torsdotter Rottnaby
Per Månson: (?)   Per Månsson Hunsnäs
H:Anna Svänsdotter  2 Anna Svensdotter Hunsnäs
Oluf: Kyringstorp   Olof   Kyringstorp
H:Marit Joensdot    Marit J-dotter Kyringstorp
dot.Anna Olsdot  3 Anna Olofsdotter Kyringstorp
Lars: Rosan   Lars   Rosan
H:Karin Svänsdot    Karin Svensdotter Rosan
dot Karin Larsdot  3 Kerstin Larsdotter Rosan
Arfwid Larson: Kårarp   Arvid Larsson Kårarp
H:Marit Månsdotter    Marit Månsdotter Kårarp
Piga Karin Larsdott  3 Karin Larsdotter Kårarp
Håkon:  L. Grönelijdh   Håkan   Lilla Grönlid
H:Marit Olufsdott  2 Marit Olofsdotter Lilla Grönlid
Joen Elfs: St.Grönelijdh   J Elfsson Stora Grönlid
H:Elin Svänsdott  2 Elin Svensdotter Stora Grönlid
Jacob Svänsd: Skinnary   Jakob Svensson Skinnaryd
H:Brijta Ellfsdot  2 Britta Elfsdotter Skinnaryd
Bengt Person: Kulla   Bengt Persson Kulla
H:Marit Månsdotter  2 Marit Månsdotter Kulla
Per Månson: Lunstorp   Per Månsson Lundstorp
H:Segrid Andersdot    Sigrid Andersdotter Lundstorp
dot.Brijta Nielsdot  3 Britta Nilsdotter Lundstorp
Joen Joenson: Bänarp   J J-sson Bänarp
H:Elin Joensdotter  2 Elin J-dotter Bänarp
Erich Påfvälson: Slätna   Erik Påvelsson Slättna
H:Arina Nielsdot  2 Arina Nilsdotter Slättna
Niels Påfväls: Skifvärstad   Nils Påvelsson Skiverstad
H:Ingierd Larsdott  2 Ingrid Larsdotter Skiverstad
Måns Person: Hagersry 1 Måns Persson Hagersryd
P.Anna Olufsdotter  1 Anna Olofsdotter Hagersryd
Erich Joenson ibidem   Erik J-sson Hagersryd
H:Elisabet Månsdot    Elisabet Månsdotter Hagersryd
P.Kirstin Erichsdott  3 Kerstin Eriksdotter Hagersryd
Låcke Person ibid   Låcke Persson Hagersryd
H:Kirstin Hansdot  2 Kerstin Hansdotter Hagersryd
Oluf Svänson ibd   Olof Svensson Hagersryd
dr Ingeborgh Olufsdot  2 Ingeborg Olofsdotter Hagersryd
H:Ingred Månsdot ibidem 1 Ingrid Månsdotter Hagersryd
Niels Larson ibid   Nils Larsson Hagersryd
H:Brijta Jönsdott  2 Britta J-dotter Hagersryd
Per Sväns: Råsa   Per Svensson Råsa
S.Jöns Person    Jöns Persson Råsa
dot.Ingeborg Persdot  3 Ingeborg Persdotter Råsa
Lars Svänson: Grimbergh   Lars Svensson Grimberg
H:Kirstin Svänsdot  2 Kerstin Svensdotter Grimberg
H:Brijta Nielsd: Rijsan   Britta Nilsdotter Risan
dr.Håkon Månson  2 Håkan Månsson Risan
Per Person: Sällery   Per Persson Sälleryd
H:Ingeborgh Joensdot  2 Ingeborg J-dotter Sälleryd
Måns Person ibidem   Måns Persson Sälleryd
H:Karin Persdott  2 Karin Persdotter Sälleryd
Lars Udson: Lutarp   Lars Uddsson Lutarp
H:Karin Nielsdott  2 Karin Nilsdotter Lutarp
Hans Andersson ibid   Hans Andersson Lutarp
H:Ingred Svänsdotter  2 Ingrid Svensdotter Lutarp
Måns Larson: Löönås   Måns Larsson Lönnås
H:Karin Gudhmundsdot    Karin Gudmundsdotter Lönnås
dot.Elin Månsdot  3 Elin Månsdotter Lönnås
Lars Anders: Härstesbo   Lars Andersson Härstensbo
H:Anna Persdot  2 Anna Persdotter Härstensbo
Måns Håkonson ibid   Måns Håkansson Härstensbo
H:Elisabet Andersd  2 Elisabet Andersdotter Härstensbo
Svän Jönson: Prästkulla   Sven J-sson Prästkulla
H:Karin Börgesdot    Karin Börjesdotter Prästkulla
dot.Ingierd Svänsdot  3 Ingegärd Svensdotter Prästkulla
Joen Joenson: Högaskogh   J J-sson Högaskog
H:Gunnell Elfsdot    Gunnel Elfsdotter Högaskog
H:Karin Carlsdot    Karin Karlsdotter Högaskog
P.Kirstin Häningsd  4 Kerstin Henningsdotter Högaskog
Måns: Böttery   Måns   Bötteryd
H:Brijta Joensdot    Britta J-dotter Bötteryd
H:Kirstin Joensdott  3 Kerstin J-dotter Bötteryd
Per: Flathult   Per   Flathult
H:Segrid Joensdott  2 Sigrid J-dotter Flathult
Måns Person ibid   Måns Persson Flathult
H:Karin Nielsdot  2 Karin Nilsdotter Flathult
Gudmund Nielson: Bodha   Gudmund Nilsson Boda
H:Brijta Svänsdott  2 Britta Svensdotter Boda
Niels: Biässarp   Nils   Bjässarp
H:Marit Heningsdot    Marit Henningsdotter Bjässarp
P.Ingeborgh Håkonsdot    Ingeborg Håkansdotter Bjässarp
P.Kirstin Håkonsdot    Kerstin Håkansdotter Bjässarp
Inh:Karin Joensdot  5 Karin J-dotter Bjässarp
Svän Nielson: Ståckery   Sven Nilsson Stockeryd
H.Segrid Nielsdott    Sigrid Nilsdotter Stockeryd
dot.Ingärd Svänsdot  3 Ingegärd Svensdotter Stockeryd
Thore Lars: Maggarp   Tore Larsson Maggarp
H:Ingrid Nielsdott  2 Ingrid Nilsdotter Maggarp
Svän Elfs: Hunsnäs   Sven Elfsson Hunsnäs
H:Kirstin Danielsdot    Kerstin Danielsdotter Hunsnäs
P.Ingrid Johansdot  3 Ingrid J-dotter Hunsnäs
Oluf Jönson: Uphörda   Olof J-sson Upphörda
H:Ingeborgh Persdot  2 Ingeborg Persdotter Upphörda
Svän Månson ibid   Sven Månsson Upphörda
H:Ingred Olufsdot  2 Ingrid Olofsdotter Upphörda
Inh.Gudhmund ibidem   Gudmund   Upphörda
Lars Svänson: Bråddarp   Lars Svensson Broddarp
H:Karin Mårtensdott    Karin Mårtensdotter Broddarp
P.Karin Joensdot  3 Karin J-dotter Broddarp
Svän Börgeson ibidem   Sven Börjesson Broddarp
H:Gunnell Linnarsdot  2 Gunnel Lindormsdotter Broddarp
Mickal: Härstesbo   Mikael   Härstensbo
H:Karin Joensdott  2 Karin J-dotter Härstensbo
Per Nielson: Häslås   Per Nilsson Hässelås
H:Ingrid Persdot    Ingrid Persdotter Hässelås
P.Elin Nielsdot  3 Elin Nilsdotter Hässelås
K.Niels Gudmundson ibid 1 Nils Gudmundsson Hässelås
Måns: Holmsery   Måns   Holmseryd
dr.Joen N(?)  2 J   Holmseryd
Piga Malin ibid 1 Malin   Holmseryd
H:Ingeborgh Månsd: L.Häslås 1 Ingeborg Månsdotter Lilla Hässelås
H:Kirstin: Dängestorp   Kerstin   Dängsetorp
P.Anna Larsdotter  2 Anna Larsdotter Dängsetorp
Erich: S(?)storp   Erik   Smedstorp
H:Karin Bengtsdot  2 Karin Bengtsdotter Smedstorp
Börge: Siöarp   Börje   Sjöarp
H:Kirstin Eskilsdot    Kerstin Eskilsdotter Sjöarp
P.Kirstin Börgesdot  3 Kerstin Börjesdotter Sjöarp
Inh.Gunnell Nielsdot  1 Gunnel Nilsdotter Sjöarp
Måns Sväns: Möllery   Måns Svensson Mölleryd
H:Ingierd Persdot  2 Ingegärd Persdotter Mölleryd
Anders: Kiällery   Anders   Källeryd
H:Kirstin Persdot  2 Kerstin Persdotter Källeryd
Ands: E(?)larp   Anders   Fåglarp
H:Ingeborg Andersd.  2 Ingeborg Andersdotter Fåglarp
Joen Person: Kärr   J Persson Kärr
H:Gunnell Carlsdot  2 Gunnel Karlsdotter Kärr
Carl Larson: Springarp   Karl Larsson Springarp
H:Kirstin Haraldsdot    Kerstin Haraldsdotter Springarp
Piga  3     Springarp
Lars Nielss: Ståckery   Lars Nilsson Stockeryd
H:Ingrid Pedersd(?)  2 Ingrid Persdotter Stockeryd
H:Karin Nielsd: Skifvärsta   Karin Nilsdotter Skiverstad
S.Mathis Larson  2 Mats Larsson Skiverstad
Ingeld Joenson: Stensgiöl   Ingeld J-sson Stensgöl
H:Gunnel Persdot    Gunnel Persdotter Stensgöl
P.Elin Andersd.  3 Elin Andersdotter Stensgöl
Joen: Bållebo 1 J   Bällebo
Lars: Narebo   Lars   Narebo
H:Karin Erichdot  2 Karin Eriksdotter Narebo
Jöns Anders: Hällahester   Jöns Andersson Hällahester
H:Marit Persdot    Marit Persdotter Hällahester
dot. Segrid Jönsd  3 Sigrid Jönsdotter Hällahester
Måns: Kålshester   Måns   Kålshester
H:Ingeborgh Svänsdot  2 Ingeborg Svensdotter Kålshester
P.Sisilla Månsd    Sisella Månsdotter Kålshester
P.Ingrid Joensdot  2 Ingrid J-dotter Kålshester
Niels Månson Hunsnäs   Nils Månsson Hunsnäs
H:Brijta Månsdot  2 Britta Månsdotter Hunsnäs
Niels Udson: Hökesiöhult   Nils Uddsson Högsjöhult
H:Elin Rafvälsdot  2 Elin Rafaelsdotter Högsjöhult
Jöns Pers: Skifvärsta   Jöns Persson Skiverstad
H:Kirstin Persdot  2 Kerstin Persdotter Skiverstad
H:Ingrid (?)rsdot ibid 1 Ingrid   Skiverstad
K.Ehrland Joens: Ekery   Erland J-sson Ekeryd
H:Karin Arfvidsd  2 Karin Arvidsson Ekeryd
Ebbe Åkes: Byaquarn   Ebbe Åkesson Byakvarn
H:Kirstin Jonsdot    Kerstin J-dotter Byakvarn
Piga Kirstin Nd  3 Kerstin Nilsdotter Byakvarn
K.Niels Arfs: Biäsarp 1 Nils Arvidsson Bjässarp
Niels: Bråddemålen 1 Nils   Broddemålen

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer Second Title

Footer Second Block Content

Footer Third Title

Footer Third Block Content

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Skriv in de fem tydligaste tecknen från bilden.